Kategori: KLIMAT

Mänskligheten går mot egentillverkad undergång.

FN:s människorättsorgan, såsom rådet för mänskliga rättigheter och kontoret för högkommissarie för mänskliga rättigheter, har erkänt det nära sambandet mellan klimatförändringar och mänskliga rättigheter. https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/02/20/council-conclusions-on-eu-priorities-in-un-human-rights-fora-2023/ De har betonat att klimatförändringarna…

Klimatkatastrof och stora RUBRIKER

Nu har IPCC:s (FN:s internationella klimatpanel) senaste rapport om klimatförändringar kommit. Media slår på stora trumman och rapporterar med bilder på uttorkad jord, översvämmade områden och rubriker lika stora som…