Kategori: UTBILDNING

Avskaffa betygen!

Det rasar en debatt om betygen i grundskolan. Det är betyget F som diskuteras där vissa partier vill att det som räknas som underkänt – dvs att man inte kan…

Framtidens skola

I skollagens andra paragraf står det: 2§   Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig…