President Biden höll sitt årliga tal till nationen natten till onsdagen och gjorde det med ett tydligt budskap om att USA är på väg men uppmanade alla i kongressen och senaten att ”let’s finish the job!”, dvs ungefär ”låt oss avsluta det påbörjade jobbet!”.

Förutom att lyfta fram de goda siffrorna kring nyskapade jobbtillfällen och den rekordlåga arbetslösheten på 3,4% (lägsta på 50 år), så var budskapet att man ska satsa på tillverkning i USA och att alla ska köpa amerikanskt.

Det var ytterst lite internationell politik. Rivaliteten med Kina nämndes kort, liksom kriget i Ukraina, men inte ett ord om t.ex. jordbävningen i Turkiet och de drygt 11,000 offren som dött.

Republikanernas mest högerextrema politiker, Marjorie Taylor Green m.fl. avbröt talet vid flera tillfällen genom burop och ropa ”lögnare” till presidenten.

Politiska experter är ändå enade om att Biden gick ut som en segrare både i duellen med repblikanerna och i den allmäna opinionen bland landets väljare där hela 72% tyckte att talet var mycket bra.

av NUWCE