Enligt IPCC AR6-rapporten, om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i nuvarande takt, förväntas den globala uppvärmningen nå 1,5°C över förindustriella nivåer i början av 2030-talet och 2°C i mitten av 2040-talet.

Rapporten antyder också att det är mycket troligt att den globala uppvärmningen kommer att överstiga 2°C i slutet av seklet om inte utsläppen av växthusgaser drastiskt minskar.

Dessutom, om världen fortsätter på en bana med höga utsläpp, varnar rapporten för att den globala temperaturen kan nå 4°C eller mer över förindustriella nivåer i slutet av århundradet, med förödande effekter på ekosystem, ekonomier och mänskliga samhällen över hela världen. Men rapporten lyfter också fram att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5°C eller till och med 2°C med omedelbara och ambitiösa utsläppsminskningar, såväl som anpassningsåtgärder.

Rapporten handlar om klimatförändringar och dess effekter på planeten, baserad på den senaste vetenskapliga forskningen. Den vanligaste oron är att världen blir varmare, havsnivån stiger och extrema väderhändelser blir allt vanligare och svårare.

Rapporten betonar att det är dags att agera nu, eftersom möjlighetsfönstret för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C snabbt stängs.

Rapporten ger olika scenarier för framtiden beroende på hur mycket utsläppen av växthusgaser minskas och den visar att fördelarna med att minska utsläppen vida överväger kostnaderna. Rapporten betonar också vikten av anpassningsåtgärder för att hantera de effekter av klimatförändringar som redan sker och kommer att fortsätta att inträffa.


Sammanfattning, på enkel svenska:

Rapporten visar att mänskliga aktiviteter, särskilt förbränning av fossila bränslen, är den främsta orsaken till global uppvärmning och klimatförändringar. Rapporten lyfter också fram det akuta behovet av att minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa de värsta effekterna av klimatförändringarna, såsom mer intensiva och frekventa värmeböljor, torka, översvämningar och skogsbränder.

Vi kan fortfarande undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna om vi agerar beslutsamt och kollektivt, och det finns många möjligheter att skapa en mer hållbar och motståndskraftig framtid för alla.

av NUWCE