Sverige, som länge har varit känt för sitt progressiva synsätt på utbildning, har på senare tid börjat omstrukturera universiteten och högskolorna på ett sätt som oroar många. Istället för att uppmuntra till fritt tänkande och ifrågasättande, ser det ut som att regeringen strävar efter att skapa en mer uniform och regimtrogen studentkår, liknande den i Kina och Ungern, genom att styra vilka som sitter med i de akademiska sätenas styrelser.

Detta är en oroande utveckling, som hotar det svenska samhällets grundläggande värderingar om frihet och demokrati. Om universiteten och högskolorna tvingas anpassa sig efter en regerings agenda, riskerar de att förlora sin självständighet och förmåga att utbilda fria och tänkande individer.

Redan nu har vi sett flera exempel på hur universiteten och högskolorna kommer tvingas anpassa sig efter regeringens, och då framför allt Sverigedemokraternas, önskemål när man skriker högt efter att lyfta fram de nationalkonservativa värderingarna och ge ökade anslag till den typen av forskning. Vissa ämnen riskerar helt enkelt att förbjudas för att de lyfter fram vetenskapliga argument och bevis, medan andra, som bygger på ideologiska argument kan komma att bli till ren propaganda. Detta är oacceptabelt i ett land som Sverige, som har en lång tradition av att uppmuntra till fritt tänkande och intellektuell utforskning.

Det är viktigt att vi som samhälle försvarar den fria utbildningen och säkerställer att universiteten och högskolorna fortsätter att vara en fristad för tänkande och ifrågasättande. Vi måste kämpa för att bevara det svenska samhällets värderingar om frihet, demokrati och rättvisa, och förhindra att regeringen tar oss tillbaka till en tid av indoktrinering och uniformitet.

Vi uppmanar alla att engagera sig och kämpa för en stark och självständig akademisk värld, där frihet och demokrati fortfarande är grundpelare. Vi får aldrig glömma att en utbildning som främjar fritt tänkande och ifrågasättande är en grundläggande del av vår demokratiska kultur, och vi måste alltid kämpa för att bevara den.

av NUWCE