I veckan röstade Sverigedemokraterna emot Istanbulkonvention som är en internationell konvention mot våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Istanbulkonventionen, som också kallas för Jämställdhetskonventionen, antogs av Europarådet 2011 och ratificerades av Sverige 2014. Konventionen syftar till att förebygga våld mot kvinnor, skydda offren och säkerställa att de som begår brottet åtalas och straffas. Konventionen har ratificerats av de flesta EU-länderna.

I omröstningen valde alltså Sverigedemokraterna i Europaparlamentet att inte stödja resolutionen som uppmanar EU:s medlemsländer att ratificera Istanbulkonventionen och vidta åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Det är förvisso inte Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag som röstat emot Istanbulkonventionen. Däremot har partiet och dess partiledning uttryckt kritik mot konventionen och förespråkar en ”könsneutral” syn på våld i relationer.

I sammanhanget kan det också nämnas att Istanbulkonventionen har blivit ett omdiskuterat ämne i Sverige och flera andra länder. Vissa har kritiserat konventionen för att den skulle innebära en ”gender ideology”, medan andra hävdar att konventionen är nödvändig för att bekämpa våld mot kvinnor och flickor. I och med detta ställningstagande tyder allt på att SD anammar den amerikanska MAGA-rörelsens ställning i allt fler frågor.

Med tanke på att MAGAs ledare, förre presidenten Donald Trump, i dagarna dömdes att betala ut 50 miljoner dollar för sexuella övergrepp, samt att flera SD-politiker också dömts för olika sexbrott genom åren, är det inte konstigt att man röstat emot Europarådets konvention.

Utifrån detta är det ett mysterium att Liberalerna i regeringen väljer att fortsätta samarbetet inom Tidöavtalet som innefattar SD. Liberalerna verkar därmed helt ha tappat sina jämställdhetsprinciper och kan knappast fortsätta kallas för ett liberalt, och än mindre ett socialliberalt, parti. Detta blev droppen för Liberalernas förra EU-kommissionär och EU-minister, Cecilia Malmström, som därför valde att lämna partiet.

av NUWCE