Medan klädföretaget H&M stänger er butiker, höjer priserna på kläderna, betalar väldigt låga löner till arbetare i låglöneländer där de har produktion och nu även ger otrygga timanställningar till anställda i butikerna, väljer företagets ägare att köpa tillbaka aktier i bolaget.

De senaste åren har många storföretag valt att lägga vinsterna dels på utdelning och dels på att köpa tillbaka aktier istället för att sänka priserna och satsa på sina anställda. Ändå är de snabba på att klaga på skatter och även har fräckheten att efterfråga statliga stöd, som under coronapandemin.

Det företagen inte tänker på är att de har skylidgheter att upprätthålla rimliga löner och goda arbetsförhållanden. Istället väljer de att betala höga löner till sina vd:ar och aktieägare, samt köpa tillbaka företagets aktier.

Snart borde något land komma med en ny skatt på återköp av aktier för att få ägarna att satsa på utveckling, arbetsmiljö och klimatarbete istället.

av NUWCE