Det turkiska valet kan påverka Sveriges NATO-process och vidare försena processen. Med det första valresultatet och prognoser så kan världen rusta sig för en ny mandatperiod med den demokratiskt valde diktatorn Recep Tayyip Erdoğan.

Turkiet är en av medlemsländerna i NATO sedan 1952, men under de senaste åren har det funnits spänningar mellan Turkiet och andra medlemsländer, särskilt USA och flera europeiska länder. En av anledningarna till spänningarna är Turkiets militära insats i Syrien och dess relation med Ryssland.

Erdogan använder NATO ör att skaffa sig politiska och militära fördelar i området. Han är inte bara EUs målvakt mot de flyktingströmmar han själv bidrar till.

Turkiet har också uttryckt frustration över hur NATO hanterar frågor som är viktiga för Turkiet, särskilt hotet från terrorism och flyktingströmmar. Under NATO-toppmötet i Bryssel 2021 sade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att ”NATO måste visa att det inte är en organisation som har förlorat sitt syfte och mening”.

Sverige, en billig bricka i Erdogans fortsatta spel mot andra NATO nationer.

Spänningarna mellan EU och Turkiet ökat under de senaste åren på grund av flera frågor, inklusive Turkiets gasborrningar i östra Medelhavet, kränkningar av mänskliga rättigheter och den politiska utvecklingen i landet. EU har vidtagit åtgärder som sanktioner och hotat med ytterligare åtgärder för att försöka påverka Turkiet.

Dessa hot kan ha en motsatt effekt och förvärra relationen mellan EU och Turkiet. Turkiet har visat sig vara benäget att bemöta hot med en motreaktion, och det finns en risk att hot och påtryckningar från EU kan leda till att Turkiet vidtar ännu mer provokativa åtgärder.

EU-medlemsländer som Grekland och Cypern drivit på för en starkare reaktion mot Turkiet, medan andra medlemsländer, som Tyskland och Frankrike, har varit mer försiktiga och försökt söka diplomatiska lösningar. Detta har lett till en splittring inom EU och gjort det svårt att enas om en gemensam strategi gentemot Turkiet.

Det är viktigt för EU att hitta en balans mellan att markera sitt missnöje med Turkiets agerande och samtidigt upprätthålla en dialog och möjlighet till förhandling.

Att hitta en hållbar lösning på de pågående konflikterna mellan EU och Turkiet kräver en strategi som tar hänsyn till både säkerhets- och migrationsfrågor samt respekterar demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Frågan är mer hur mycket NATO, EU och Sverige måste offra av internationell lag för att göra Erdogan nöjd.


Riskanalys:

Valförslust för Erdogan kan leda till demokratisk revolution i Turkiet

 • Den nyligen inträffade valförslusten för Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och hans parti, AKP, signalerar en potentiell förändring i det politiska landskapet i Turkiet.
 • Valresultatet kan innebära ökad styrka för oppositionspartier och civilsamhället, vilket kan leda till en demokratisk revolution i landet.
 • Erdogan har kritiserats för att inskränka demokratiska friheter och underminera rättssäkerheten, och en förändring i Turkiet kan få konsekvenser för landets relationer med omvärlden.

Sveriges NATO-ansökan

 • Erdogan har framträtt som en kontroversiell ledare och Turkiets agerande under hans styre har oroat både NATO-medlemmar och potentiella kandidater som Sverige.
 • Turkiets militära insatser i Syrien och relationen med Ryssland har skapat spänningar inom NATO, vilket har påverkat alliansens enhet.
 • Om Erdogan fortsätter att utöva auktoritär makt och ignorera demokratiska principer, kan det försvåra Sveriges NATO-ansökan, eftersom alliansen prioriterar medlemsländer med starka demokratiska institutioner.

Turkiets hållning gentemot EU och dess konsekvenser

 • Turkiets relation med EU har varit komplicerad och spänd under de senaste åren på grund av olika frågor som gasborrningar i östra Medelhavet och kränkningar av mänskliga rättigheter.
 • EU:s hot om sanktioner och påtryckningar kan förvärra relationen med Turkiet och leda till motreaktioner.
 • En splittring inom EU mellan medlemsländer som kräver en starkare reaktion och de som förespråkar diplomatiska lösningar har gjort det svårt att enas om en gemensam strategi gentemot Turkiet.

Implikationer och väg framåt

 • Turkiets politiska utveckling och relationer med NATO och EU är av betydelse för Sverige och dess ansökan om NATO-medlemskap.
 • Sveriges NATO-process kan påverkas av Turkiets agerande, och risken för förseningar och hinder ökar om Turkiets auktoritära styre fortsätter.
 • För att hantera dessa utmaningar behöver EU och NATO hitta en balans mellan att markera sitt missnöje och samtidigt upprätthålla en dialog och möjlighet till förhandling.
 • EU bör arbeta för att främja demokratiska principer och mänskliga rättigheter i Turkiet och vara beredd att erbjuda incitament för positiva förändringar.

av NUWCE