Nu har Riksbanken höjt räntan igen på väldigt kort tid till 3%. Det väntas ytterligare en höjning och försutspås hamna på 3,3%, menar nye riksbankschefen, Erik Thedéen.

Den höjda räntan kommer innebära dyrare huslån som kommer slå hårt mot folk som tagit lån för att köpa en bostad då kostnaden kommer öka med ett par tusen kronor i månaden ovanpå höjda matpriser som stigit mellan 10-30% på olika varor.

Riksbankens höjning beror på att man vill försöka få stopp på den skenande inflationen i Sverige. Ekonomer från olika banker menar att räntehöjningarna är bättre än att låta inflationen stiga kraftigt.

Riksbankens uppgift är att försöka hålla jämna priser så att de inte rusar i höjden, samt att se till att den svenska kronans värde är stabilt och inte tappar internationellt mot andra valutor.

av NUWCE