Det har blivit allt vanligare att politiker och partier i Sverige uttrycker en längtan tillbaka till ett Sverige utan invandring. Men när vi tittar tillbaka på historien och de faktiska konsekvenserna av en sådan tankegång, måste vi ställa oss frågan: Hur långt tillbaka i tiden ska vi egentligen gå? För ju längre bak vi går, desto sämre ställt hade den breda massan bland befolkningen.

Sverige har genomgått betydande förändringar under årtiondena, och en av de mest framträdande faktorerna i denna utveckling har varit invandringen. Det är viktigt att vi inte förnekar den avgörande roll invandringen har spelat för att forma och bygga upp det moderna välfärds-Sverige.

För att få en verklig förståelse för invandringens betydelse, behöver vi bara titta på vårt lands drivmotorer – storföretagen och industrierna. Det var under en tid av stor arbetskraftsinvandring för några decennier sedan som både befolkningen och dessa sektorer blomstrade som aldrig förr. Invandrare tillförde inte bara arbetskraft, utan också ny kunskap, kreativitet och entreprenörsanda till Sverige.

Genom att öppna våra dörrar för människor från olika delar av världen har vi kunnat dra nytta av en mångfald av idéer och perspektiv. Invandringen har bidragit till att bygga upp våra städer, infrastruktur och samhällsservice. Den har berikat vår kultur, vårt kulturarv och vår matkultur. Utan invandringen hade Sverige inte varit det framgångsrika och dynamiska land det är idag.

Det är viktigt att komma ihåg att samhällen och nationer är i ständig förändring. Att förlora sig i en nostalgisk längtan efter en imaginär förflutenhet utan invandring är att förneka verkligheten och de fördelar vi har haft som ett mångkulturellt samhälle. Genom att erkänna invandringens positiva bidrag kan vi skapa en framtid som bygger på inkludering, mångfald och ömsesidig respekt.

Dessvärre har politiker och partier som pratar om att de vill återgå till ett Sverige utan invandring felaktiga uppfattningar om landets välfärd och framgång. Det är viktigt att vi ifrågasätter deras synsätt och pekar på de historiska fakta som visar att invandringen har varit en avgörande faktor för Sveriges utveckling och framgång.

Istället för att längta tillbaka till en illusionär tid, borde vi fokusera på att bygga broar och skapa en inkluderande framtid för alla. Genom att omfamna invandringens fördelar kan vi främja ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och kulturell berikning.

Det är dags att vi gemensamt erkänner och firar invandringens positiva inverkan på Sverige. Istället för att lägga skulden för eventuella utmaningar på invandrare och socialliberala värderingar bör vi söka lösningar som bygger på dialog, samarbete och ömsesidig förståelse.

Sverige är ett land som har blivit starkare och mer dynamiskt tack vare invandringen. Det är en framgångssaga som vi bör vara stolta över och fortsätta bygga på. Av den anledningen är det viktigt att ta upp hur Sverige ska kunna fortsätta vara framgångsrikt. I Tyskland har man idag ett underskott på invandrare. De skulle behöva ett tillskott av migranter på cirka en halv miljon varje år för att kunna säkerställa produktionen inom industrin. Även om svensk industri inte behöver lika många som tysk så är det ändå ett måste att inte tappa i konkurrenskraft.

Alternativet är annars att våra stora företag förlägger tillverkningen i låglöneländer, vilket leder till att färre svenskar får lön och vår välfärd utarmas när allt färre bidrar till landets skatteintäkter. Det skulle vara intressant att höra ett gångbart alternativ till denna framgångsfaktor som Sverige haft i decennier. Där har dagens riksdagspartier inga konkreta förslag eller lösningar att presentera.

av NUWCE