I den nuvarande geopolitiska kontexten är det tydligt att världen står inför ett globalt ekonomiskt krig, där nationer kämpar för att säkra sina intressen och marknadsandelar. Tre viktiga händelser som speglar detta komplexa krig inkluderar det pågående kriget i Ukraina, USA:s spända relation med Kina och kinesiska investeringar i Afrikanska länder. I denna artikel kommer vi att belysa hur dessa händelser sammanflätas i ett större narrativ av manipulation, hot och ekonomiska maktspel.

Det ryska agerandet i Ukraina har varit skrämmande och ödesdigert för den ukrainska ekonomin. Med hotet om att spränga ukrainska fartyg lastade med spannmål som är avsedda för länder som Egypten och Tunisien, har Putin försökt skapa panik och beroende. Genom att spela med människors liv och öde i dessa länder, som är 100% beroende av dessa livsmedel, försöker han säkra sin egen ekonomiska dominans. Detta är ett cyniskt och omänskligt försök att ta över marknadsandelar på bekostnad av mänskligt lidande.

I denna globala ekonomiska konflikt har Kina visat sig vara en skicklig och manipulativ aktör. Genom att aktivt använda sina miljardinvesteringar i Afrikanska länder, där de har byggt upp infrastruktur, utövar de nu påtryckningar på dessa nationer att använda sina ekonomiska resurser för att istället köpa ryska produkter. Genom denna taktik försöker Kina påverka ekonomin i både Ryssland och Afrikanska länder för att främja sina egna intressen. Detta är ett oroande exempel på hur ekonomiskt beroende kan utnyttjas för politiska syften, med konsekvenser som når bortom gränserna för de drabbade länderna.

I detta globala ekonomiska krig är det hög tid för FN och andra internationella organ att agera beslutsamt och effektivt. Sanktioner måste utformas på ett sätt som inte bara adresserar de direkta hoten och manipulativa handlingar som Ryssland och Kina utövar, utan också tar hänsyn till de mänskliga aspekterna av deras agerande. Att utnyttja svält och förödelse som vapen i krigföring är oacceptabelt och måste bemötas med kraftfulla åtgärder från det internationella samfundet.

Det globala ekonomiska kriget fortsätter att eskalera med farliga manipulationer, hot och maktspel från flera nationer. Putin och Kinas agerande i kriget i Ukraina och Afrika visar tydligt deras strävan efter ekonomisk dominans.

Det är nu upp till världens nationer att enas och agera mot denna skrämmande utveckling. Internationell solidaritet och beslutsamhet är avgörande för att säkerställa en rättvis och stabil global ekonomi.

ARTIKLAR

https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2021-06-14-kina-och-usa-nu-betonar-man-konflikt-och-skillnader.html

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MRqJLr/experter-sa-kan-kina-vinna-ett-krig-mot-usa

https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-stort-grepp-har-kina-om-afrika

https://www.dagensps.se/investerardygnet/sa-tog-kina-over-afrika-fran-europa/

av NUWCE