I en tid när demokratiska värderingar ställs på prov runt om i världen, är Polens val en nyckelfråga som bär på globala konsekvenser. I en historisk omröstning som äger rum i dagens Polen har landets medborgare chansen att avgöra sin nations framtid – en framtid som lovar att vara avgörande ur både ett nationellt och internationellt perspektiv.

Det nuvarande politiska landskapet i Polen har varit skakat av partiet Lag och Rättvisas tio år vid makten. Under denna tid har landet sett ekonomiska framsteg och ökat välbefinnande på grund av ekonomiska bidrag från EU, men samtidigt har vi bevittnat ett avlägsnande från grundläggande demokratiska principer och ökande auktoritärt styre. Lag och Rättvisa har underminerat rättsväsendets oberoende, utnyttjat statliga medier och myndigheter för propagandasyften och fört en politik som riktar sig mot att ta Polen ur EU. Deras planer att förbjuda abort och begränsa rättigheter för hbtq-personer har väckt oro över respekten för individuell frihet.

Mot denna bakgrund står oppositionspartiet Medborgarplattformen, ledda av den före detta Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk. De representerar en motkraft till den rådande utvecklingen och lovar att återställa demokratiska principer och rättigheter i Polen.

Men det är inte bara dessa två kandidater som avgör Polens framtid. Tre mindre partier, varav Federationen är ett, kan bli avgörande i att forma landets nästa regering. Federationen, som är ett högerextremt parti, har på senare tid vuxit till att bli en kraft att räkna med, med opinionsundersökningar som placerar dem på 15-20% av rösterna. Om de ingår i en koalition kan detta skapa en politisk dynamik som ytterligare förändrar Polen i auktoritär och extremistisk riktning.

För Polen är detta val avgörande för framtiden, men det är också en prisma genom vilket vi kan se den pågående trenden av nationalism och högerextremism i Europa. Polens väg kommer att påverka hela EU och påskynda eller försena unionens roll och styrka i världen. Om ett auktoritärt styre får makten i Polen kommer EU att ställas inför ett direkt hot mot sin gemensamma framtid redan i valet till Europaparlamentet nästa år.

Andra europeiska länder, inklusive Sverige, står inför liknande utmaningar. Den svenske statsministern, Ulf Kristersson, har gett Sverigedemokraterna allt större inflytande som riskerar att göra nästa val i Sverige till ett ödesval om demokratins vara eller icke vara. Vi måste välja att stå upp för demokratin och rättsstatsprincipen, liksom vår plikt att försvara våra gemensamma värderingar mot extremism och auktoritärt styre. För vad som nu händer i Polen är en indikation på vad som kan komma att hända i andra länder om vi inte är vakna och agerar beslutsamt. En politik som ger extremistiska krafter mer makt än någonsin, och som drar sig bort från grundläggande värderingar som frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter, är en farlig väg som leder till krig och konflikter mellan länder och folk.

Polens val är en påminnelse om att demokrati inte är självklart och att den ständigt måste försvaras. Vi måste stå enade mot extremism, för ytterligare framsteg i demokratiska värderingar och respekt för de mänskliga rättigheterna. Resultatet i Polen kommer att forma Europas framtid.

av NUWCE