Den konstanta kampen om handels- och energivägar i en globaliserad värld har kommit i fokus som en ny ”sidenväg” i en modern era. Två ledande internationella nätverk, BRICS och en allians bestående av USA, Israel, Indien och Saudiarabien, tävlar om kontrollen över dessa vitala nätverk som kan avgöra världens framtid.

BRICS, som inkluderar länder som Ryssland, Kina och Brasilien, strävar efter att utvidga sin inflytandesfär till olika regioner, inklusive Iran, Pakistan, Syrien och Libanon. Denna utvidgning inkluderar även länder i Nord- och Centralafrika. Deras mål är att säkra handels- och energivägar till Europa.

I motsats till detta, samlas en allians bestående av USA, Israel, Indien och Saudiarabien, som strävar efter att kontrollera dessa nätverk. Deras ambitioner inkluderar att begränsa BRICS-inflytande och etablera sig som primära leverantörer av energi och varor till Europa.

Explosion i hamnen i Beirut, Libanon 4 augusti, 2020.

Detta geopolitiska spänningsfält har lett till flera händelser som speglar denna maktkamp. NordStream 2, gasledningen som skulle förse Europa med rysk gas, utsattes för sabotage, och Ukrainakonflikten mellan Ryssland och Ukraina har delvis handlat om att stoppa rysk olje- och gasförsörjning till EU. Hamnar i Medelhavet som är avgörande för handel och energitransporter, som i Syrien, Libanon, Gaza och Israel, har blivit föremål för rivalitet, där den enda fungerande oljehamnen i Haifa, Israel, nu dominerar efter bombningar och attentat mot de andra oljehamnarna.

Denna maktkamp kan potentiellt påverka världsekonomin och geopolitiska förhållanden på djupgående sätt. Det öppnar upp för komplexa frågor om energioberoende och handelsvägar och ställer grunden för en modern tidens sidenväg. Att granska dessa frågor är avgörande för att förstå den nuvarande globala dynamiken och dess potentiella konsekvenser.

Israels premiärminister Netanyahu presenterade nya handelsvägen i sitt tal i FN den 22 september, 2023.

Maktkampen om dessa vägar, om än mindre synlig, är lika viktig som de tidigare erorna av geopolitik och kommer att påverka hur världen rör sig framåt. För att kunna navigera i denna osäkra värld, måste vi förstå vad som är i spel och vilka konsekvenser det kan ha för oss alla. Detta ligger till grund för många av de pågående krigen vi ser idag och de nya som blossar upp till oproportionerliga strider med försök till etnisk rensning.

Fakta:

  1. BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika):
  • BRICS är en allians av fem betydande tillväxtekonomier. De har strävat efter att ändra den rådande världsordningen med tonvikt på multipolaritet och en mer rättvis fördelning av makt.
  • Deras fokus inkluderar energisäkerhet och handelsrutter med tonvikt på samarbete mellan länder i söder.
  • Nyliga diskussioner har koncentrerat sig på utvidgningen av BRICS genom att inkludera fler länder, såsom Argentina, Egypten, Etiopien, Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.
  • Intern oenighet bland BRICS-medlemmarna har dock väckt frågor om deras förmåga att presentera en enad front och omforma världsordningen.

2. USA, Israel, Indien och Saudiarabien-alliansen:

  • Denna allians är inte en del av en formaliserad grupp som BRICS utan representerar snarare gemensamma intressen inom regionala och globala frågor. Notera att Indien är med i även denna konstellation.
  • Deras fokus inkluderar säkrande av energiresurser och handelsrutter, särskilt i Mellanöstern och Sydasien.
  • De strävar efter att upprätthålla en gynnsam global ordning som överensstämmer med deras strategiska intressen.

av NUWCE