3 – 1 till Sverigedemokraterna, Sveriges mest aktiva maktfaktor, är ett resultat Sverige kommer att få betala dyrt för, under flera generationer.

Att förhålla sig passiv är det mest riskabla och det största slöseriet med skattepengar. Det är ett högriskscenario att inte ställa om i en tid när hela världen ställer om. Ibland kan man vaggas in i att om man sitter still i båten så blir det bättre och då har vi inte gjort något dumt.

Vi är medlemmar i EU och har fått ett tydligt kontrakt på vad som ska hända till 2030.

Det som förvånar är att Tidömalliansen inte utgår från EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. – Vi har en utsläppshandel som kommer att tvinga företag att nolla sina utsläpp. Där har Sverige ingen frihetsgrad. De företag som springer före i omställningen är smarta eftersom de kommer att tjäna pengar och se sina konkurrenters produkter bli dyrare och dyrare att producera.

Sverige måste ta en aktivare roll i industrins klimatomställning för att inte förlora marknadsandelar till länder som nu ger statsstöd till att bygga upp den gröna industrin, så som USA, Tyskland och Frankrike.

Liknande slutsatser drar nationalekonomen John Hassler i sin utredning av svensk klimatpolitik som lämnades till regeringen i oktober. – Vi har en kapplöpning mellan olika länder på en växande marknad där det är bra betalt, att då lägga en dimridå på det här sättet är förödande!

Staten borde gå in med mer direkta stöd så kommunerna slipper bära risken för infrastrukturen. Stora industrier har fått gröna garantier, varför kan inte kommuner få gröna garantier? Om det här mot alla odds händer någonting så att det här inte faller väl ut.

En grön garanti skulle i det här fallet betyda att staten skulle gå i borgen för kommunernas lån.


Nödvändiga Åtgärder för Klimatomställning:

Anpassning till Fit for 55: Sverige bör omedelbart anpassa sig till och implementera de åtgärder som föreskrivs i EU:s klimatlagstiftning.

Aktiv Statlig Roll: En mer aktiv roll från staten krävs för att påskynda industrins klimatomställning och förhindra förlust av marknadsandelar till länder med statligt stöd för gröna initiativ.

Direkt Stöd till Kommuner: Staten bör erbjuda direkt stöd till kommuner för att minska deras risktagande i infrastrukturprojekt relaterade till den gröna omställningen.

Gröna Garantier för Kommuner: Inför gröna bankgarantier där staten går i borgen för kommunernas lån, liknande stödet till stora industrier, för att öka tilltron och minska risken.

Ökad Samordning Med EU: För att maximera fördelarna bör Sverige öka samordningen med EU:s övergripande strategi och samarbeta tätt med medlemsländerna för att uppnå gemensamma klimatmål.

https://www.mse.kth.se/sv/news/major-drive-for-green-steel-1.1252738

https://www.affarsvarlden.se/artikel/gront-stal-inte-alls-bra-for-klimatet-enligt-forskare

av NUWCE