I dagens samhälle är beskattning ett ämne som ofta möts med motstånd och missnöje. Många ser det som en börda, en ständigt växande kostnad som hindrar individuell framgång och ekonomisk frihet. Men i vår strävan efter en rättvis och hållbar framtid är det dags att ompröva vårt förhållningssätt till beskattning, särskilt när det gäller banker.

Det är ingen hemlighet att banker har länge gynnats av förmånliga skattelagar och undantag. Trots att de gör vinster som kan överstiga många andra företags, undgår de ofta att betala sin rättvisa andel i skatt. Detta skapar en uppenbar obalans och undergräver principen om likabehandling.

Bankerna är en samhällsmässig garant och deras engagemang och verksamhet är ofta skillnaden mellan hållbar ekonomi eller en konkurs. De bör även få agera som garant för att motverka en miljömässig bankrutt och bidra till tillgången av mer miljö/klimatvänlig ny och beprövad teknik.


Varför bör vi bry oss om att inkludera banker i den allmänna skattebördan? Svaret är enkelt: för att främja rättvisa och rättvisa. Genom att säkerställa att alla företag, inklusive banker, bidrar till samhället genom skatter, skapar vi en mer jämlik och hållbar ekonomi.

En annan viktig aspekt av att beskatta banker är den potentiella användningen av dessa extra intäkter. Istället för att bara försvinna ner i statskassan kan de användas för att finansiera insatser för att främja miljövänlig teknik och hållbara lösningar. Genom att investera i grön energiproduktion och klimatvänliga projekt kan vi accelerera övergången till en mer hållbar framtid och minska vår beroende av fossila bränslen.

Detta handlar inte bara om att öka skatteintäkterna eller straffa banker!

Det handlar om att skapa incitament för positiv förändring och ansvarstagande. Genom att inkludera banker i skattebördan skickar vi en tydlig signal om att de också har en roll att spela i att bygga en bättre värld för oss alla.

Naturligtvis kommer det att finnas motstånd mot en sådan förändring. Banker och deras förespråkare kommer förmodligen att hävda att ökade skatter skulle skada deras förmåga att investera och växa. Men vi måste komma ihåg att bankerna är en viktig del av samhället och har en skyldighet att bidra till dess välbefinnande.

Genom att inkludera banker i den allmänna skattebördan och använda de extra intäkterna för att främja miljövänlig teknik, kan vi skapa en värld som är mer rättvis, hållbar och livskraftig för framtida generationer att njuta av.

Bankernas delaktighet och vilja att bidra till en bättre miljöpolitik markerar en viktig milstolpe i Sveriges strävan att främja hållbarhet och ekonomisk tillväxt samtidigt som man tar itu med de utmaningar som samhället står inför.

Genom att använda intäkterna på innovationer inom grön teknik sätt bidrar vi att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla. Vi är fast beslutna att använda våra resurser på ett sätt som gynnar både människor och hela vår planet. Den här investeringen är ett tydligt steg i riktning mot att främja miljön, stödja företagande och stabilisera vår ekonomi genom att skapa arbetstillfällen och minska inflationen genom reducerade driftskostnader för Sveriges företagare.

Intäkterna kommer att riktas mot projekt och initiativ som främjar miljövänliga teknologier. Den riktas mot små och medelstora företag samt implementerar strategier för att motivera till nyanställningar och hålla inflationen på en stabil nivå.

Genom att kombinera dessa områden av fokus, strävar vi efter att skapa en ekonomiskt sund och hållbar framtid och god konkurrenskraft för alla landets medborgare.

Intäkterna kan placeras i en statlig fond och ger samtidigt bankerna möjlighet att profilera sin verksamhet som klimatfrämjande och signalerar samarbetsvilja att delta aktivt i arbetet för att nå Sveriges och våra globala miljömål.

Partiet Socialliberalerna uppmanar andra politiska partier och samhällsaktörer att följa deras exempel och ta konkreta åtgärder för att främja miljön, stödja företagande och bekämpa inflationen.


https://www.imf.org/en/About

https://www.oecd.org/about

https://www.swedishbankers.se/vi-tycker/myter-om-banksektorn/bankerna-goer-oevervinster

https://sverigesradio.se/artikel/svenska-bankforeningen-efter-kritiken-bankerna-gor-inga-overvinster

av NUWCE