Indiens senaste val har väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Premiärminister Narendra Modi har återigen blivit vald, men valet har inte varit utan kontroverser och utmaningar. Modi har lyckats säkra ännu en mandatperiod trots att hans parti, BJP, fick mindre än 40% av rösterna i det senaste valet. Hans starka grepp om politiken och splittrade opposition har bidragit till hans fortsatta makt genom populism, förtryck och odemokratiska medel.

Indien, ofta hyllad som världens största demokrati, står nu inför allvarliga utmaningar som hotar dess demokratiska grundvalar. Det senaste valet i Indien, som avslutades nu i tisdags, har fått mycket uppmärksamhet. Högertidningar och media har framställt valet som en triumf för demokratin, men en närmare granskning avslöjar en annan verklighet. Oppositionens ledare har fängslats, deras bankkonton har frysts och kritiska medier har tystats genom censur och att de fått stänga ner efter hot om fängelsestraff eller tvingats i exil. Även utländska journalister och medier har tillämpat självcensur för att de känner sig systematiskt tystade, vilket begränsar friheten att rapportera om känsliga ämnen.

Indiens politiska landskap har under de senaste åren blivit allt mer nationalistiskt under premiärministern Narendra Modi, som gör allt för att alla ska bli hinduer och stänga ute de som inte konverterar. Detta polariserar landets invånare starkt och påverkar landets sekulära traditioner. Modis administration har fått hård kritik för sin behandling av minoriteter, särskilt muslimer. Hans retorik och politik har ofta framställt muslimer som ”infiltratörer”, vilket har skapat en farlig och polariserande miljö. Det senaste valet, med nästan en miljard röstberättigade ger Modi möjlighet att fortsätta sin auktoritära linje.

Fiffel och manipulation

Valet pågick i flera veckor, vilket gav regeringspartiet tid att manipulera röstningsmaskinerna. Detta har skapat en atmosfär av misstro och osäkerhet bland väljarna. Det finns allvarliga farhågor om att Indiens demokrati urholkas. Rapporter pekar på att Modi arbetar för att stärka sitt grepp om hela landet, vilket skapar spänningar mellan den federala regeringen och oppositionella delstater. Trots att oppositionen lyckades minska Modis regeringspartis majoritet i parlamentet, innebär resultatet att Modi får ytterligare en mandatperiod för att fortsätta sin nationalistiska agenda.

Hård nationalism och förtryck

Modis regering har varit känd för sina hårda tag mot den muslimska befolkningen och andra minoriteter. Det finns otaliga rapporter om diskriminering och våld, vilket underminerar landets demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Dessutom är rättssystemet trasigt och oförmöget att skydda mänskliga rättigheter effektivt.

Internationellt dubbelspel

Modis relation med Ryssland är också problematisk. Genom att köpa gas och olja från Ryssland ger Indien ekonomiskt stöd till Rysslands krig mot Ukraina. Detta underminerar Europas ansträngningar att isolera Ryssland ekonomiskt och utgör ett hot mot EUs säkerhet.

Demokratins slut?

Indiens demokrati står nu inför en kritisk punkt. Medan oppositionen har gjort framsteg, är demokratin under konstant hot från en regering som inte tvekar att använda odemokratiska metoder för att behålla makten. Detta utgör ett allvarligt hot mot världsfreden, särskilt i världens mest befolkade länder.

Internationellt har Modi mött kritik för sina auktoritära tendenser. Analytiker varnar för att hans styre kan hota demokratin i Indien och skapa långsiktiga negativa effekter på landets politiska stabilitet. Det är klart att Narendra Modis Indien står inför komplexa och utmanande tider, där demokrati, rättigheter och politisk stabilitet hänger i en skör tråd.

Det är avgörande att internationella samfundet håller ett vakande öga på situationen och trycker på om demokratin och mänskliga rättigheter i Indien.

av NUWCE