Varför är Sveriges justitieminister likgiltig inför Sveriges lagverk och gällande avtal?

Justitieministern har en viktig roll och är en del av den olyckliga konstellation av riksdagsledamöter som utgör Sveriges regering. En inrättning där respekt för medborgare och kollegor tydligen ersatts med högmod och arrogans.

Ingen människa är perfekt, alla gör missbedömningar eller felaktiga antaganden. Moderaterna med Gunnar Strömmer lovar till exempel att få bukt på en ohållbar situation gällande narkotikarelaterade brott. I dag har Sverige istället blivit en distributionscentral.

Regeringen vågar inte ens prata med övriga berörda för att få fram vad som faktiskt sker i landet och i världen. Vad är demokrati, rättvisa, avtal och våra lagar värda när även tillsatta ministrar i riksdagen gör egna överträdelser mot avtal och lag?

Gunnar Strömmer uppvisar ett utstuderat beteende som inte är förenligt med ämbetet han är vald att övervaka, förändra och komplettera.

Det är omoraliskt att ledamot som lyfter arvode för att representera svenska folket och Sverige agerar oetiskt i personliga uttalanden eller i skrift. Det är oacceptabelt att en minister eller ledamot av Riksdagen bryter mot svensk lag genom ett lumpet språkval i tron att det skulle generera uppskattning hos väljarskarorna.

Trots påpekanden, bara några månader in i den nya mandatperioden nedlåter sig delar av Sveriges ministrar att utföra sitt arbete på ett ärligt, öppet och konstruktivt sätt, för folkets bästa. Vi ser det även på annat håll, med mer slutlig och negativ effekt för dig som medborgare.

Är detta nivån på lag och ordning som svenska folkets skall fortsätta att acceptera för de cirka nio miljarder som, via skattsedeln, årligen investeras för att bekosta ledamöternas arvoden etc. gällande driften av det politiska arbetet i riksdag och regering?

Sveriges justitieminister företräder partiet ”lag och ordning” men tillåter sina allierade att prata om utrensning och rycker med axlarna till svar.

Varför vill Gunnar Strömmer slita sönder vårt land genom att föregå med ett uselt
föredöme och inte respektera representanter för svenska folket?

av NUWCE