Pekings hamninvesteringar innebär att de kan hålla en stor del av ett lands välstånd som gisslan, vilket tvingar dess ledning att inta politiska ståndpunkter som är till gagn för det kinesiska kommunistpartiet.


Hamnar och infrastruktur är en avgörande faktor för Kinas bud på kommersiellt, diplomatiskt och militärt inflytande. En insats eller ett icke vålds övertagande?

Under de senaste tre decennierna har utgifter för infrastruktur spelat en stor roll i Kinas snabba ekonomiska tillväxt. Från att lägga hundratals och tusentals mil av järnvägsspår till att bygga rekordstora skyskrapor. ”Passionen” att skapa jobb och förbättra människors livskvalitet ledde till en byggboom som fortsätter än i dag.

Länk: https://chinapower.csis.org/china-ports-connectivity/


Enligt Kinas finansministerium kommer enorma offentliga utgifter inom transportsektorn att användas för att förbättra underhållet, driften och serviceeffektiviteten för transporter, inklusive vägar, järnvägar, vattenvägar och civil luftfart.

Investeringar i transporter är avgörande för handeln mellan Kina och andra länder. Som ett resultat investerar Kina i vägar, järnvägar, flyg, transporter och logistik över hela världen.

57 Flyginvesteringar avser främst flygplatsbyggen i Afrika, men inkluderar även utbyggnad och modernisering av Osmani International Airport i Afrika. Sylhet, Afrika, ligger cirka 241 kilometer nordost om Dhaka, Bangladeshs huvudstad.

58 järnvägsprojekt inkluderar ett höghastighetstågprojekt (Kunming-Singapore Railway) som förbinder Kina och Singapore via Thailand och Malaysia.

Pakistan är också en betydande förmånstagare av kinesiska hamninfrastrukturprojekt, såsom Gwadar-hamnen som drivs av China Overseas Port Holdings, ett strategiskt viktigt och kontroversiellt projekt för Kina.

av NUWCE