Senaste veckan har det framkommit flera dokument som visar att Fox News nyhetsankare, däribland Tucker Carlson, Sean Hannity och Laura Ingrahham tillsammans med deras redaktioner, valt att felaktigt rapportera om stormningen av kongressen den 6 juni, 2021, efter presidentvalet någon månad innan. I flera mail har de själva uttryckt att både Trump och hans anhängare är helt galna och demoniska krafter både gällande anklagelserna om valfusk och annat som pågått sedan dess. Ändå har ägaren av kanalen, Rubert Murdoch, och samtliga nyhetsankare valt att rapportera felaktigt med falska anklagelser och hetsa tittarna för att man gjorde analysen att om man inte hakade på så skulle kanalen tappa tittare till de än mer konspiratoriska kanalerna NewsMax och OAN mfl.

Då är frågan vem som granskar svenska media och vad och hur de rapporterar om den svenska politiken?

Fram till sista december 2019 var det Pressombudsmannen som granskade massmedia. Den 1 januari, 2020 övergick det till att bli Medieombudsmannen. Journalisterna ska granskas av Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN). Förutom detta kan man säga att mediegranskningen av medier och det är ytterst ovanligt att tidningar granskar och kritiserar varandras nyhetsförmedling, speciellt när det kommer till det politiska arbetet.

Vi får uppfattningen att många svenska nyhetssändningar och artiklar är väldigt inställsamma till framför allt SD. Det är som att man har blivit rädd för att om man inte rapporterar allt som SD uttalar sig om i alla frågor så kommer tittare och läsare vända sig till SDs webb-kanaler som både sänder egna TV-inspelningar och skriver i nätliknande tidningar. Vad beror detta på?

Från att ha varit beröringsrädda för bara tio år sedan där man knappt ville skriva ner namnet på partiet och absolut inte låta representanter från SD delta i debatter, intervjuer eller utfrågningar, till att man nu alltid har med någon från SD, även när det inte är det minsta relevant (även i SVTs Aktuellt och speciellt i SVTs program Agenda).

Därför ställer vi oss frågande till om man ens bemödar sig med att kritiskt granska SD och deras politik och, många gånger, galna utspel och uttalanden på Twitter och andra kanaler. Är vi måhända på väg att se en liknande omställning bland svenska medier och nyhetskanaler som den som Fox News? Är man beredd att släppa igenom allt och normalisera SDs nationalistiska och många gånger rent rasistiska politik och spela med för att man är rädd att tappa klick från sina läsare och tittare?

Exempelvis har det blivit väldigt fult att vara socialliberal eller vilja se socialliberala lösningar på problemen, vilka bygger på medmänskliga, rättvisa och demokratiska förslag. I SD har man i många år uttalat att vänsterliberaler och socialliberaler är största hotet mot Sverige och att socialliberaler är landsförrädare. Man tycker att det minsta man kan begära av journalisterna i vårt land, det är att googla fram vad socialliberalism står för och därefter våga ifrågasätta de falska påståendena som kommer likt grodor ur SD-politikernas munnar och tangentbord.

Därför har NUWCE i sitt uppdrag att, förutom att granska politikerna, regeringen och riksdagen, även granska media och nyhetsarbetet på landets olika redaktioner. Sverige och dess befolkning kan inte acceptera att bli matade med felaktigheter eller undanhållande av fakta bara för att tillgodose SD. Vi vill påminna om att nazismen inte startade med koncentrationslägren, utan med människors, journalisters och nyhetsmediers tystnad och acceptans av extrem politik.

av NUWCE