Det är på dagen ett år sedan Ryssland startade sitt försök att invadera Ukraina, något som de flesta trodde skulle gå fort men som har visat sig vara svårt med tanke på det motstånd som Ukraina och ukrainarna bestämt sig för att erbjuda.

Men innan vi fördjupar oss i dagens situation och det som komma skall, låt oss bara ha en liten tillbakablick som kan ge en bättre förståelse kring varför läget är som det är idag.

Redan år 2000, i samband med NATOs första utvidgning i Europa, fick Vladimir Putin frågan om Ryssland skulle kunna tänka sig gå med i den militära försvarspakten, NATO. Putins svar var: ”Varför inte? Jag utesluter inte en sådan möjlighet. Ryssland är en del av den europeiska kulturen och jag ser inte mitt land som isolerat från Europa. Därför är det svårt att tänka sig NATO vara en fiende.”

Bara ett par år senare, 2002, under den andra utvidgningsfasen av NATO när Ukraina inledde diskussioner om medlemskap i NATO, fortsatte Putin sin lugna ton och menade att det är helt och hållet upp till Ukraina och NATO som parter att avgöra om Ukraina kan bli medlem i NATO eller inte. Och så sent som 2010 sade dåvarande ryska presidenten, Dimitrij Medvedev, på ett NATO-möte i Portugal, att relationen mellan Ryssland och NATO blivit bättre och att det inte fanns många meningsskiljaktigheter mellan dem. Då var Putin premiärminister i Ryssland pga att den ryska konstitutionen ännu inte ändrats så att en person kunde vara president i landet längre än två mandatperioder.

Fram till nu hade Ukraina fortfarande kärnvapen. Enligt Bukarestavtalet från 1994, kom man överens om att Ryssland skulle få ta över Ukrainas samtliga kärnvapen mot att man lovade att aldrig angripa Ukraina. USA betalade 500 miljoner dollar för att hjälpa till med nedmonteringen av kärnvapnen i Ukraina. Det sista kärnvapnet demonterades och överfördes 2012 till Ryssland, men redan 2014, när Putin åter var president, bröt Ryssland mot avtalet och valde att annektera Krim-halvön (som tillhörde Ukraina). Man påstod att Krim alltid tillhört Ryssland, att befolkningen var rysk och att flottbasen på halvön var rysk.

av NUWCE