I USA har CPAC (Conservative Political Action Conference) ägt rum i helgen. Samma helg som Kina samlade Folkkongressen, som är landets högsta lagstiftande organ. Under helgen sändes även ett reportage i SVT om att Putin bygger en enorm barn-armé (barn mellan 8-18 år) på över en miljon barn som tränas att bli soldater och som starkt strider mot både Barnkonventionen och Genévekonventionen.

CPAC, ett slags Almedalen för Republikaner i USA, har definitivt tagits över av Donald Trumps MAGA-anhängare. De buar ut alla andra som inte hakar på Trumps retorik. Just för tillfället går den utrikespolitiska retoriken ut på att hävda att han kan sätta stopp för kriget i Ukraina på bara en dag, att man ska lämna NATO, stoppa allt stöd till Ukraina och låta Putin vinna kriget mot både Zelensky och Europa. Den som väntas kunna hota Trump som kandidat i presidentvalet är Floridas guvernör Ron DeSantis, som är ännu mer extrem och då med nya, diskriminerande lagar i Florida mot svarta, homo- och transsexuella. Han har satt stopp för dragqueens, plockat bort litteratur i skolan och bibliotek som har att göra med sex, samt förbjudit undervisning om rasism, om slaveriet och om afroamerikansk historia till förmån för bibelstudier. Den amerikanska högern går således åt det extremt nationalistiska hållet och gör kulturfrågan till en av amerikanska valets viktigaste frågor. I Sverige hakar Sverigedemokraterna på den taktiken och börjar få högerpartierna med sig.

Ron DeSantis

Ungern och Turkiet fortsätter, i sann nationalistisk anda, att neka Sverige inträde i NATO och lutar sig mer och mer åt Rysslands håll. Den svenska regeringen gör allt för att tillfredsställa dessa hårt autoritära regimerna och viker ned sig vid minsta vinkning. Man kan fråga sig om Sverige är beredda att gå så långt så att man till slut tar direkta order från Putin och Ryssland när SD i bakgrunden styr Ulf Kristerssons regering?

Kina har slagit fast i helgens folkkongress att fokus för landet måste vara att få kontroll över handeln i världen genom att öka tillväxten med 5% till 10%. Man tappade i tillväxt under covid-nedstängningen men har en plan fram till 2050 att man ska vara världens ekonomiska nav genom att göra både USA, Europa och de andra kontinenterna beroende av Kina. Den 30-årsplan som Kinas ledare, Xi Jinping, lagt upp är att kolonisera månen och utvinna mineraler till den tekniska revolutionen som man förutspår. Kina kommer satsa 2,5% av landets BNP på forskning och utveckling samtidigt som man minskar sitt teknologiska beroendet från utlandet med hälften, från 60% till 30%. I och med att landet satsar på att bli ledande på högteknologi genom att äga de flesta patenten, räknar man med att kunna kontrollera marknaderna. Man patenterar 2/3 av alla patenten i världen och äger 25% av patenten i Europa. I Sverige försöker regeringen lägga om vår politik så att allt större del av företagen och invånarna ska delta i råvaruutvinning samt tillverkningsindustrin. Det känns smått galet med tanke på att Sverige aldrig kommer kunna konkurrera med Kina och Indien har miljarder invånare. Dessutom går den svenska regeringens politik ut på att stänga ute folk som kan komma hit och jobba. Borde inte ett så litet, men traditionellt sett framgångsrikt land på uppfinningar, ställa om politiken på forskning och utveckling istället?

I reportaget om Rysslands barn-armé, som finns på SVT, ser man hur det pågår en hjärntvätt av landets invånare. Man satsar på de allra yngsta – från förskoleåldern där barn får lära sig hur en Kalasjnikov fungera och sätts ihop – och i stor mängd. Armén fostrar över en miljon, kanske fler, barnsoldater som lär sig att inte ifrågasätta Putin eller Rysslands propaganda. Det viktigaste de lär sig är att kriga. Med sådana militära kostnader, samtidigt som kriget i Ukraina pågår, krävs enorma resurser som backas upp av Kina och Indien både ekonomiskt och med krigsmateriel. Det kommer att bli svårt för EU att stå emot finansiellt och utan USA i ryggen om Trump, eller DeSantis, vinner valet i USA när de planerar att punktera NATO, medan Ryssland fortsätter att jämna städer med marken runtom i Ukraina. Då hjälper inte ens JAS Gripen-plan från Sverige oavsett om vi går med i NATO eller inte.

Staden Marinka i Ukraina, mars 2023. Foto: Ukrainas presidentkontor via Twitter.

I Japan övar man för första gången ihop med USA för att markera gentemot Kina att man kommer skydda länder som Taiwan i regionen. Japan har dessutom ökat sin försvarsbudget rejält för att ihop med USA kunna matcha världens största flotta som Kina besitter. Naturligtvis gillas inte detta av Kina och spänningen i området har ökat kraftigt sedan Ryssland gick in i Ukraina och även övade med sin flotta i området förra året.

av NUWCE