Artificiell intelligens (AI) är en teknik som kommer att revolutionera vår värld på många sätt. Från att förbättra medicinsk diagnostik till att göra autonoma bilar möjliga, kommer AI att göra många aspekter av vårt liv både effektivare och bekvämare. Men det finns också faror med användning av AI, särskilt i politiken, där det kan användas för att minska individens frihet och länders demokrati.

Den första faran är att teknologin inte debatteras i den svenska politiken, eller knappt på den internationella arenan heller för den delen. Om det beror på att makthavare inte vill upplysa befolkningen, eller helt enkelt okunskap i de egna leden, ska vara osagt men det är oroande att en så kraftig teknik som kan påverka så starkt inte diskuteras i den vardagliga politiken, speciellt med tanke på hur allvarliga konsekvenser det kan få om AI utnyttjas på fel sätt. Så här långt är det bara ett parti i Sverige som försökt lyfta frågan vid flertal tillfällen för politisk diskussion och det är Socialliberalerna.

Det lilla partiet har tagit upp hur en av de största fördelarna med AI är dess förmåga att analysera enorma mängder data på kort tid. Detta kan vara särskilt användbart för politiska kampanjer, där kandidater kan använda dataanalys för att förstå väljarnas åsikter och beteenden. Genom att använda AI för att analysera väljarbeteende kan kandidaterna anpassa sina budskap och kampanjer till specifika väljargrupper, vilket kan öka deras chanser att vinna valet.

AI kan också användas för att effektivisera politiska processer, till exempel genom att använda maskininlärning för att automatisera beslutsfattande processer. Genom att använda AI för att hantera beslutsprocesser kan politiska ledare spara tid och pengar samtidigt som de minskar risken för mänskliga fel.

Men Socialliberalerna har även lyft att det finns faror med användning av AI i politiken. Ett av de största hoten är att nationalistiska och extrema partier, liksom politiker och världsledare som har en agenda som strider mot individens frihet och demokrati, kan använda tekniken för att manipulera och kontrollera folket.

Ett exempel på hur AI kan användas för att minska individens frihet är genom övervakning. AI kan användas för att övervaka människors beteende och aktiviteter, vilket kan användas för att begränsa deras frihet och autonomi. Politiska ledare kan använda AI för att övervaka oppositionella och andra människor som anses vara en hot mot deras makt. Detta ser man redan exempel på i länder som Kina, Indien och Ryssland, men även mindre länder som Israel, Ungern och Saudiarabien.

Ett annat exempel är användningen av AI för att sprida desinformation och falska nyheter. Redan under det gångna decenniet har flera länder och politiska intressen lyckats sprida desinformation med hjälp av trollfabriker och sociala medier. Politiska ledare och extremister kan använda AI för att skapa falska nyheter och desinformation på ett mycket mer sofistikerat och avancerat sätt när man använder sig av sk Deep Fake där man kan få det att se ut som att vilken person som helst kan säga eller göra vad som helst i en video som är helt genererad av AI-teknik, vilket kan användas för att manipulera väljarnas åsikter och beteenden. Genom att sprida falska nyheter kan de få väljare att rösta för deras agenda, oavsett hur farlig eller olaglig den är.

Slutligen kan AI användas för att skapa algoritmer som styr människors beteende och åsikter. Genom att använda AI för att manipulera människors beteende och åsikter kan politiska ledare och extremister tvinga folket att följa deras agenda, oavsett hur farlig eller olaglig den är. Det blir ett mycket kraftigt verktyg i populismens tecken. Tidigare har partier och politiker tvingats vända kappan efter vinden, men nu kan man få hela befolkningar att dansa efter politikernas pipa efter den agenda de väljer att sätta. Det syns tydligt i framför allt Ryssland men även i USA bland Trump-anhängare och MAGA-rörelsen.

AI-teknik kan ha många fördelar för politiska kampanjer och processer, men vi måste vara försiktiga med hur vi använder tekniken. Om vi inte är försiktiga kan AI användas för att avskaffa demokratin i ett land eller regioner utan att medborgarna ens märker att det skett. Därför försöker i alla fall Socialliberalerna som enda parti i Sverige att föra upp AI till debatt i den svenska och europeiska politiken. Piratpartiet har skrivit lite om det och lobbar för att AI är bra, men det verkar inte som att de har några farhågor med teknologin.

av NUWCE