Före och under pandemin fanns det indikationer på en nedgång gällande aktuell grupp.

Det finns en djup oro över den färska olycksstatistik som Transportstyrelsen presenterat. Siffrorna tyder på att vi är långt ifrån att nå nollvisionen som antogs 1997. Statistiken visar att det var 220 döda i trafikolyckor förra året, vilket är högre än genomsnittet under pandemiåren 2020 och 2021, och nästan samma som siffran för 2019.

För att komma till rätta med denna fråga har regeringen satt upp ett delmål om att halvera antalet dödade i trafiken till 2030 och att minska antalet allvarligt skadade med minst 25 procent.

För att uppnå detta mål krävs dock ett systematiskt tillvägagångssätt och mätbara mål. Myndigheterna kommer att fortsätta att genomföra åtgärder som att separera mötesvägar, installera fler fartkameror och bygga om korsningar för att göra dem säkrare.

Det finns vissa grupper, såsom motorcyklister, fotgängare, cyklister, mopedister och de som tar sig fram på sparkfordon för vilka dessa åtgärder kanske inte är tillräckliga.

För att minska antalet omkomna i dessa grupper kan det behövas mer utbildning i trafiksäkerhet, fler kontroller och skärpta straff för felaktiga fordon och lagöverträdande beteende i trafiken.

Dessutom bör vi överväga att införa åtgärder som ställer högre krav på dessa trafikanter, såsom cyklister, som ofta struntar i trafikreglerna och utsätter sig själva och andra för risker. Man kan även behöva ta itu med problem som användningen av hörlurar när du springer, vilket kan leda till olyckor på grund av oförmågan att höra närmar sig fara.

Sammanfattningsvis, för att nå Nollvisionsmålet krävs ett övergripande tillvägagångssätt som tar itu med de problem som alla trafikanter står inför.

Genom att införa högre krav på utbildning, kontroller och påföljder och genom att ställa högre krav på vissa trafikanter kan man minska antalet dödade och skadade och arbeta för att nå Nollvisionsmålet.

Yrkesverksamma löper, på grund av arbetes belägenhet, en högre risk och utgör cirka 25% av de som förolyckas.

Det finns röster inom åkeriverksamheten för att införa en separat kontrollinstans för yrkestrafik, likt den Tyskland har sedan många år för att få ner antalet.

Denna nya organisation skulle inte bara kunna recucera antalet döda på svenska vägar utan även avlasta polis, stärka andra bristområden, skapa fler arbetstillfällen och troligen bidra till reducerade emissioner.

Sverige behöver en fungerande plan för att nå nollvisionen, och den behövs nu!

Tidigare statistik:

 • 2011:              319
 • 2012:              285
 • 2013:              260
 • 2014:              270
 • 2015:              259
 • 2016:              270
 • 2017:              252
 • 2018:              324
 • 2019:              221
 • 2020:              204
 • 2021:              210
 • 2022:              220

Till Trafikverkets hemsida.

av NUWCE