I det som kanske är början på en bank-kris i västvärlden och som kan medföra att flera banker går under så kan New Development Bank (NDB) komma att ta över ledarrollen inom bankväsendet på den globala marknaden. NDB är en multilateral utvecklingsbank som grundades 2014 av BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. NDB har som mål att främja hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i BRICS-länderna och andra utvecklingsländer genom att tillhandahålla finansiering för infrastrukturprojekt och andra hållbara projekt.

NDB:s huvudkontor ligger i Shanghai, Kina, och banken har också regionala kontor i Sydafrika, Brasilien, Ryssland och Indien. Banken leds av en president som väljs av NDB:s styrelse, och sedan 2021 är Marcos Troyjo från Brasilien NDB:s president.

NDB har ett auktoriserat kapital på 100 miljarder dollar och fokuserar på att finansiera projekt inom fyra huvudområden: infrastruktur, hållbar energi, hållbar transport och vattenresurshantering. Banken tillhandahåller både lån och garantier till projekt och samarbetar med andra multilaterala utvecklingsbanker och organisationer för att främja hållbar utveckling i BRICS-länderna och andra delar av världen.

NDB kan inte dras med in i den pågående bank-krisen då den är en multilateral institution och dess verksamhet finansieras av BRICS-länderna själva, vilket innebär att den inte är lika utsatt för externa marknadsfluktuationer som en privata banker är. Det som skulle kunna få den på fall är om Kina, rent hypotetiskt, som land kollapsar, men Kina och dess betydelse skulle hitta lösningar för att klara ett sådant läge och backas upp av de andra länderna.

Iran och Saudiarabien återupptar diplomatiska relationer med Kinas hjälp.

Genom NDB och BRICS-ländernas samarbete satsar Kina på att deras valuta, yuan, ska bli den nya världsvalutan som ska ersätta dollarn och euron. Eftersom det finns flera faktorer som påverkar en valutas styrka, inklusive ett lands ekonomiska prestationer, politiska stabilitet, regleringsmiljö, handelsförbindelser och globalt inflytande så har man sett Kina satsa på många håll med alltifrån att vara fredsmäklare – nu senast mellan Iran och Saudiarabien och mellan Ryssland och Kina – till att hjälpa länder i Afrika med bygget av infrastruktur. Kina, som har en planekonomi där man lägger upp strategier på 20-30 år, arbetar tålmodigt med att göra yuanen till en världsvaluta och man har lyckats med att göra den till en allt mer betydande valuta på den globala scenen.

Här spelar New Development Bank en viktig roll och kan därför komma att ta över, inte bara regionala och nationella banker, utan även Världsbankens och IMFs roller internationellt.

Läs mer om BRICS och NDB här.

av NUWCE