Världen skrattade åt kommunismens 5 års-planekonomi och gladde sig med Glasnost och förhoppningen om att Ryssland skulle börja lyfta sig från oket av det gamla väldet. Då hade Kina inte mycket att visa upp, mer än kommunism ledardyrkan och folkförtryck.

I väst upptäckte många företag att arbetskraften var billig i Kina och under 90-talet och 2000-talets början flyttades fabrik efter fabrik för att kunna mätta västvärldens iver att konsumera till låga priser.

Den kommunistiska ledningen i Kina såg hur staskassan fylldes och kanske var det här tanken formades om att göra det Ryssland försökte göra på hemmaplan, att implementera kommunism och enväldigt styre bekostat av andras ekonomiska köpkraft, en kinesisk modell av planekonomi.

Kina var inte sena med att kopiera, plagiera och utveckla ny teknik baserat på både miljarder som välde in från väst och genom att ignorera FNs mänskliga Rättigheter och fortsatt utnyttja folket. I takt med sina framgångar har Kina nu börjat att flytta ut fabriker till närliggande länder för att producera, ännu billigare, återigen på bekostnad av någon annan. Miljöförstöringenen som sker samtidigt är inte heller ett hinder i deras övergripande plan.

Ingen kan undgå Kinas önskan att styra världsekonomin.

Efter att ha kartlagt Kinas aktiviteter så blir mönstret mer tydligt i takt med varje investering.

  • Subventionera konflikter så Europa och USA utarmar sig själv, säkerställ fortsatt billig konsumtion för att, med inkommande kapital, bygga infrastruktur i länder som sedan måste böja sig för ekopolitiska åtgärder som främjar kinesiska intressen.
  • Byta ut dollarn mot Yuan och sänkt USA ekonomi.
  • Låt världen bekämpa Ryssland och agera fredsmäklare i Ukrainakriget för att öka internationellt anseede och stärka sin position som supermakt.

Med ovan aktiviter under kommande år kommer Kina att bli mer tongivande, kanske redan före 2050 om världen inte upphör med vurmandet inför vapenindustrin och dess skrämselpropaganda.

Taiwan säkrar vapen från USA02/

Kina säkrar militärt inflytande i Afrika

Kina stärker handelsband med Brasilien

Kina säkrar rysk inkomstkälla

http://Kina medlar fred mellan Saudiarabien och Iran

TIDIGARE PUBLICERADE ARTIKLAR

NDB kan komma att ta över

Läget i världen

Detta blir Sveriges verklighet inom NATO

Rysslands invasion av Ukraina

Putins nationalism, en risk för världskrig

Kina bygger världsherravälde

Övriga källor:

  • Kinas kommunistiska parti, kommunistisk ideologi och enväldigt styre. (Källa: The New York Times – China’s Communist Party: At 100, Still Going Strong)
  • Västvärlden allokerar sina fabriker till Kina. (Källa: Forbes – A Brief History of China’s Economic Rise)
  • Kina bryter mot mänskliga rättigheter. (Källa: Amnesty International – Kina)
  • Kina. en global ekonomisk och politisk makt. (Källa: Council on Foreign Relations – China’s Grand Strategy: A Second Look)

av NUWCE