Varje dag hör vi matvaruhandlare och ägare till de stora handlarna prata i media och debattforum att de höjda priserna beror dels på inflationen och dels på kriget i Ukraina. När dessa bemöts med motargument om att det råder inflation även i andra länder, men att maten där är billigare än i Sverige så försöker man övertyga invånarna i vårt land om att det är svårt att få tag på konstgödsel pga kriget.

Sveriges och Europas agronomer kan inte styrka livsmedelsbranschens påstående att den stora prisskillnaden mellan livsmedel i Sverige och inom EU grundar sig på kostnaden för rysk konstgödsel. Påstående är gravt missvisande trots att frasen tydligen blivit ett mantra varje gång en representant för livsmedelsoligopolet i Sverige är ute bland folk.

Det finns flera argument som talar för motsatsen men framförallt så har priset på konstgödselindex sjunkit i omgångar sedan Ryssland invaderade Ukraina (se källa längst ner i artikeln). Påståendet att det blivit dyrare med konstgödsel från Ryssland och att det saknas alternativ kan ifrågasättas utifrån många aspekter.

Konstgödselpriserna påverkas av flera faktorer. Det är inte bara Rysslands produktion som påverkar konstgödselpriserna. Priset på råvaror som fosfat och kväve är också viktiga faktorer.

De åtgärder som kan göras för att minska användningen av konstgödsel är att istället använda organiskt gödsel eller grön gödsel. Genom att minska användningen av konstgödsel kan jordbrukare också minska sina kostnader för gödsling. Då skulle ekologisk man som är närproducerad kunna vara billigare och ett alternativ som alla väljer. Ändå ser vi inte den prissänkningen i mataffärerna. Att det finns ett behov av att bryta beroendet av rysk konstgödsel är därför ingen hemlighet.

Det saknas inte alternativ till konstgödsel från Ryssland och att påstå att det blivit dyrare på grund av enbart Rysslands priser är en ren och skär lögn!

Priserna på konstgödsel från andra länder som konkurrerar med Rysslands priser och erbjuder billigare alternativ till jordbrukare finns både i Sverige och Europa, men flera svenska regeringar har länge missgynnat våra lantbrukare och motarbetat utvecklingen för att vi skall bli självförsörjande för fler grödor än än bara morötter, socker och spannmål och möjligen potatis.

Lantbrukare borde kunna undersöka möjligheten att använda organiska gödselmedel, vilket också är ett alternativ till konstgödsel. Då priserna på konstgödsel är cykliska och kan variera från år till år beroende på olika faktorer så som utbud och efterfrågan, priset på råvaror och energi, samt politiska beslut om tullar och handelsavtal.

Så även om priset på konstgödsel har ökat nyligen, kan det förväntas att det kommer att sjunka igen i framtiden. Effektiv användning av gödselmedel kan minska kostnaderna – lantbrukare kan effektivt använda gödselmedel genom att använda rätt mängd och typ av gödselmedel för sina grödor och genom att följa lämpliga gödselplaner. Detta kan minska kostnaderna genom att minska överanvändningen av gödselmedel och minska förluster till miljön.

Tekniska innovationer kan minska beroendet av konstgödsel som till exempel Vertical Farming där man odlar på höjden som man så framgångsrikt gör i Europas största grönsaksexporterande land, Nederländerna. Det finns även teknologiska innovationer som kan minska beroendet av konstgödsel genom precisionsjordbruk som använder sensorer och datateknik för att optimera gödselanvändningen och minska förlusterna. Detta kan också minska kostnaderna för lantbrukare.

Lantbrukare har fått stå tillbaka ang. kostnadsutvecklingen och nu använder alltså de stora bolagen som COOP, ICA och Axfood Ukrainakriget som ett grundargument till ett högre pris i butiken. Detta påståendet är falskt och bokstavligt talat rent skitsnack!

Tyvärr ser vi att det finns enorma ekonomiska intressen inom de stora matvarukedjorna som hellre ser till ägarnas bästa än till befolkningen. Inte ens COOP, som ägs av ”folket”, ser till invånarnas bästa längre, utan delar ut höga bonusar och löner till sina chefer istället. ICA-handlarna har använt sina vinster till att köpa tillbaka aktierna från aktiemarknaden så att de stora ägarna av ICA Maxi och ICA Kvantum mfl kan hålla kartelliknande höga priser tillsammans med Axfood och COOP.

I en kommande artikel tar vi upp ovan ämne och hur några familjer, aktiva inom ICA, tjänat mångmiljonbelopp på bekostnad av dig som konsument och insideraffärer.

Källor:

Priset på livsmedel, en interpellation.

Länkar ang. priset på konstgödsel

Indexpriset på konstgödsel

Jordbruk och fallande priser på konstgödsel

Öppen data om priset på konstgödsel

Grödor Sverige är självproducerande av

av NUWCE