Post-COVID-19 är en kritisk utmaning som har påverkat miljoner världen över, och FN måste prioritera sina ansträngningar för att ta itu med den. I den här artikeln tar vi upp rapporter och utredningar från flera internationellt kända medicinska experter.

Vad händer i Sverige?

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7351.pdf

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/langtidscovid/

Mer forskning behövs för att förstå de långsiktiga effekterna av covid-19 och utveckla effektiva behandlingar. Det finns potentiella utmaningar med vaccindistribution och vaccinationstveksamhet, vilket kan hindra ansträngningarna för att ta itu med post-COVID-19.

Det behövs en bättre analys av vikten av investeringar i folkhälsoinfrastruktur, och en översyn av de potentiella politiska och ekonomiska hinder som kan uppstå.

Även om social distansering och att bära masker är effektiva åtgärder för att förhindra spridning av covid-19, kanske de inte är genomförbara eller hållbara på lång sikt, särskilt i områden där individer är beroende av dagliga aktiviteter för att upprätthålla sin försörjning.

Och vi får inte blunda för att ta itu med hälsoskillnader och säkerställa rättvis tillgång till sjukvårdsresurser och vacciner, särskilt i marginaliserade samhällen.


Dr. Rochelle Walensky, chef för Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har betonat vikten av vaccination och maskering för att kontrollera spridningen av covid-19. För att ta itu med post-COVID-19 måste vaccination fortsätta att betonas och främjas som ett sätt att förebygga och mildra dess effekter.

Det är också viktigt att fortsätta att uppmuntra människor att iakta riskområde ochbegränsa spridningen av viruset.

Dr. Anthony Fauci, chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), har varit en ledande röst inom covid-19. Dr. Fauci har förespråkat fortsatt forskning och utveckling av behandlingar och terapier för post-COVID-19-symptom.

Han har också efterlyst mer betydande investeringar i folkhälsoinfrastruktur för att förbättra beredskapen för framtida pandemier.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO), har betonat globalt samarbete och solidaritet i kampen mot covid-19. För att ta itu med post-COVID-19 måste vi fortsätta att arbeta tillsammans globalt för att utveckla effektiva vacciner, behandlingar och andra insatser.

Dr. Gregory Poland, chef för vaccinforskningsgruppen vid Mayo Clinic, har förespråkat säkerheten och effekten av covid-19-vacciner. Vaccination är fortfarande ett avgörande verktyg för att ta itu med post-COVID-19-symptom, och det måste finnas fortsatt utbildning och främjande av vaccinationsprogram för att bekämpa vaccinationstveksamhet.

Dr Ashish Jha, dekanus vid Brown University School of Public Health, har varit en frekvent kommentator gällande covid-19-pandemin. Han betonar vikten av att följa vetenskapsbaserade tillvägagångssätt för att ta itu med post-COVID-19, inklusive att uppmuntra människor att fortsätta utöva viss social distansering, bära masker och vaccinera sig.

Dr. John Ioannidis, professor i medicin vid Stanford University, har forskat om covid-19-tester och har förespråkat ett evidensbaserat tillvägagångssätt för pandemisvaret. För post-COVID-19 är det avgörande att fortsätta bedriva forskning för att förstå dess långsiktiga effekter och utveckla effektiva behandlingar.

Dr. Sanjay Gupta, Chief Medical Correspondent på CNN och en praktiserande neurokirurg har tillhandahållit folkhälsoutbildning och information om covid-19 genom framträdanden i media och rapportering. Dr. Gupta har betonat vikten av transparens och utbildning för att ta itu med post-COVID-19.

Dr. Tom Frieden, tidigare chef för CDC, har efterlyst en omfattande nationell strategi för att bekämpa covid-19. En sådan strategi bör inkludera ökad testning, kontaktspårning och vaccindistribution, såväl som ansträngningar för att ta itu med hälsoskillnader som har förvärrat pandemins effekter.

Dr. Ali Mokdad, professor i hälsometriska vetenskaper vid Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), har efterlyst ökade investeringar i pandemiberedskap. För att ta itu med post-COVID-19 måste vi lära oss av denna pandemi och investera i folkhälsoinfrastruktur och forskning för att bättre förbereda oss för framtida pandemier.

Dr. James Hildreth, VD och koncernchef för Meharry Medical College har varit en ledande förespråkare för covid-19-vaccination bland afroamerikaner och andra minoritetsbefolkningar.

Dr. Hildreth har betonat vikten av att ta itu med vaccinationstveksamhet och hälsoskillnader för att hantera post-COVID-19. Ansträngningar måste göras för att säkerställa rättvis tillgång till vacciner och hälsovårdsresurser för att bekämpa post-COVID-19-symptom.

Sammanfattningsvis så krävs det ett mångfacetterat tillvägagångssätt som inkluderar fortsatt främjande av vaccination, forskning och investeringar i folkhälsoinfrastruktur.

Men trots allt vi vet så måste man även överväga att även om vaccination är avgörande för att förhindra spridning av covid-19 och minska symtomens svårighetsgrad, kanske det inte botar post-COVID-19 symtom helt.

av NUWCE