I januari 2021 uppgav Pensionsmyndigheten att antalet pensionärer i Sverige som har garantipension är 691 000 personer. Men Sverige är också det landet som har flest fattigpensionärer i hela Norden, och antalet män som tillhör gruppen har ökat markant under de senaste tio åren.

Medelåldern för när folk går i pension i Sverige är 64,6 år och antalet pensionärer i Sverige uppskattar man kommer öka kraftigt fram till 2050. Enligt Pensionsmyndigheten kommer 2,44 miljoner människor att vara pensionärer vid den tiden. Av dessa kommer 2,3 miljoner att ha allmän pension, med en genomsnittlig pension på 13 200 kronor per månad före skatteavdrag. Medelpensionen för alla typer av pension ligger på 19 100 kronor för pensionärer i Sverige, men det skiljer sig något åt mellan män och kvinnor.

Trots att Sverige har ett av de mest generösa pensionssystemen i världen är antalet fattigpensionärer högt. I dagsläget räknar man med att ungefär 200 000 kvinnor är fattigpensionärer och EU har larmat för att över 300 000 personer riskerar att bli fattigpensionärer. Som fattigpensionär räknas någon som har under 12 000 kronor före skatt att leva på i månaden. Den ökade inflationen och minskade värde av svenska kronan kan tänkas förvärra denna situation ytterligare.

Enligt senaste statistik från SCB var boendekostnaderna för hushåll i Sverige i genomsnitt cirka 5 940 kronor per månad under 2021. För en nybliven pensionär kan boendekostnaderna vara en stor del av utgifterna, särskilt om man bor i en storstad där hyrorna och bostadspriserna är högre.

När det gäller pensionsnivåerna, se ovan så kan dessa även förstärkas för de som även kan tillgodoräkna sig tjänstepension, privat pensionssparande och eventuella andra inkomstkällor. Äldre medborgare kan också ansöka om bostadstillägg och garantipension, vilket är behovsprövade stöd som bidrar till att höja den totala pensionsinkomsten.

Risker i framtiden, förutom förhöjd risk till skada och sjukdom är givetvis allmän samhällsutveckling och privatekonomin.

När det gäller inflationen i Sverige så var den på 2,7 procent under 2021. Detta innebär att priser på varor och tjänster generellt sett ökar, vilket kan påverka pensionärens köpkraft över tid.

För en nybliven pensionär i Sverige kan det vara en utmaning att överleva på den allmänna pensionen ensam, särskilt om man inte har tillräckligt med andra inkomstkällor eller pensionsbesparingar.

Den höjda pensionsåldern var en åtgärd som syftar till att säkerställa hållbarheten i pensionssystemet, men det kan innebära att en del människor tvingas arbeta längre än de hade planerat eller öka sin pensionsbesparing.

För dem som har svårt att arbeta längre eller inte har möjlighet att spara mer kan behovsprövade stöd vara en viktig del av deras totala pensionsinkomst.

Det är alltså en lång väg att gå från aktivt arbetsliv till den ”glada” pensionen om vi inte tar tag i saken på allvar, oavsett om det sitter en blåbrun sörja eller rödgrön röra på stolarna i Rosenbad.


https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik/publikationer/pensionsaldrar-arbetslivets-langd-2021/

https://www.aftonbladet.se/ekonomi/a/8w9KjA/sa-paverkas-din-pension-av-hojd-alder

https://www.svd.se/forlangt-underhallsstod-for-aldre

av NUWCE