Här skulle vi vilja skriva om regeringens lagda vårbudget, men när till och med de egna ledarskribenterna, tankesmedjorna och ungdomsförbunden är rent ut sagt missnöjda, så kommer här istället ett förslag på hur en socialliberal vårbudget skulle kunna ses ut. En sådan skulle föra Sverige framåt och inte sätta landet i den en handlingsförlamad situation som med sittande regering ledd av statsminister, Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och, framför allt, Jimmie Åkessons parti i bakgrunden som dikterar villkoren.

Så här kommer solig – liksom vädret dör ute i skrivande stund – vårbudget istället!

En socialliberal vårbudget för Sverige skulle kunna innehålla en rad åtgärder för att stärka ekonomin samtidigt som man satsar på att öka jämlikheten och minska klyftorna i samhället. Den skulle innehålla följande punkter:

  1. Satsningar på utbildning och forskning – En av grundstenarna i ett framåtblickande Sverige och en socialliberal budget är satsningar på utbildning och forskning. Detta skulle innebära ett tillskott på 50 miljarder till skolorna och ökade resurser till högskolor och universitet för att höja utbildningsnivån och säkerställa att Sverige förblir en ledande forskningsnation. Forskningen skulle kunna leda till att Sverige återigen hamnar i framkant med nya upptäckter, uppfinningar och fantastiska produkter och
  2. Investeringar i infrastruktur – En annan viktig punkt är att öka satsningarna på infrastruktur, exempelvis genom att bygga ut järnvägsnätet och satsa på miljövänliga transportalternativ som cykelvägar och kollektivtrafik. Här ingår även utbyggnad av internet och bredband så allt fler kan jobba och studera på distans.
  3. Ökade resurser till sjukvården – Sjukvården är under all kritik och behöver därför betydligt större resurser än vad den har idag. En socialliberal budget skulle innehålla 25 miljarder i ökade anslag till sjukvården, både för att förbättra kvaliteten på vården och för att minska väntetiderna.
  4. Sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare – För att öka jämlikheten i samhället skulle en socialliberal budget kunna innehålla sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare. Samtidigt kan högre skatter för höginkomsttagare bidra till att minska klyftorna i samhället. Höginkomsttagare och storföretagen har redan fått sin beskärda del i sänkta skatter de senaste decennierna både med socialdemokratiska och moderatledda regeringar.
  5. Satsningar på miljön – Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en socialliberal budget skulle därför innehålla satsningar på att minska Sveriges klimatavtryck. Det kan exempelvis handla om att öka satsningarna på förnybar energi och att införa incitament för att minska utsläppen från transportsektorn. Det finns flera innovativa företag som har presenterat helt fossilfria energilösningar. Dessa skulle kunna göra Sverige både energioberoende och kunna bli ett framtida Norge, Mellanöstern, Ryssland och USA tillsammans genom att förse världen med dessa lösningar.
  6. Stärkta insatser för jämställdhet och mänskliga rättigheter – En socialliberal budget skulle också innehålla satsningar på att stärka insatserna för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det kan skulle vara exempelvis ökade anslag till kvinnojourer och att införa strängare vårdstraff för brott mot kvinnor och barn.

Genom att satsa på dessa områden kan man stärka ekonomin samtidigt som man ökar jämlikheten och bidrar till en mer hållbar framtid.

av NUWCE