En ny studie ledd av University of Maryland har avslöjat att den nuvarande stammen av fågelinfluensa orsakar fågeldöd utan motstycke. Det högpatogena viruset dödar både odlat fjäderfä och vilda fåglar, med siffror högre än någonsin tidigare.

Studien spårade det dödliga utbrottet av fågelinfluensa i Nordamerika och jämförde det med tidigare, och visade att till skillnad från utbrottet 2015 påverkar utbrottet 2021 kraftigt vilda fåglar. Forskare drog slutsatsen att sjukdomen troligen kommer att bli endemisk och kan påverka livsmedelsförsörjningen och ekonomin.

Studien uppmanar nationella och regionala ledare att samordna insatserna för att hantera spridningen av sjukdomen. I december 2022 har över 140 miljoner fåglar dött i USA, Storbritannien och EU av fågelinfluensa. Sjukdomen har också hittats i vissa däggdjur, inklusive björnar i USA och vilda hundar i en brittisk djurpark, och ett sporadiskt antal mänskliga fall.

Centers for Disease Control and Prevention rapporterade att sedan 2022 har endast ett litet antal sporadiska mänskliga fall av aviär influensa identifierats. Sjukdomen har också lett till en 60-procentig ökning av priset på fjäderfä och fjäderfäprodukter, inklusive ägg, i USA 2022.

Enligt en färsk artikel är fågelinfluensasituationen i Asien också anledning till oro. H5N1-viruset, en högpatogen stam av fågelinfluensa, identifierades först i Asien 1997 och har orsakat periodiska utbrott hos människor och fjäderfä sedan dess.

https://www.fao.org/animal-health/situation-updates/global-aiv-with-zoonotic-potential/en

Viruset överförs huvudsakligen från fåglar till människor genom direktkontakt med infekterade fåglar eller deras spillning, men överföring från människa till människa är möjlig.

I Asien har utbrott av fågelinfluensa lett till betydande ekonomiska förluster och matosäkerhet, med miljontals fjäderfän som avlivats för att kontrollera spridningen av viruset. För att komma till rätta med hotet om fågelinfluensa bedriver flera universitet och medicinska myndigheter forskning och genomför åtgärder för att förhindra och kontrollera spridningen av sjukdomen.

För att lära dig mer om fågelinfluensa och dess effekter kan du besöka webbplatser som Världshälsoorganisationen, Centers for Disease Control and Prevention och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.


Länkar:

  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Avian Influenza: https://www.cdc.gov/flu/avianflu/index.htm
  2. World Health Organization (WHO): Avian Influenza: https://www.who.int/health-topics/avian-influenza#tab=tab_1
  3. University of Maryland: Avian Influenza Monitoring: https://www.cbl.umd.edu/research-areas/avian-influenza-monitoring
  4. National Institutes of Health (NIH): Avian Influenza: https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/avian-influenza
  5. Johns Hopkins Center for Health Security: Avian Influenza: https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/avian_influenza/

av NUWCE