Tankesmedjan Timbro och liknande ’tänkarkonstellationer’ har bara en tanke i huvudet. Den är bestående sedan ett socialistisk 60-tal och består av två föråldrade termer; arbetstagare samt arbetsgivare.

Chefsekonomen på tankesmedjan Timbro, Jacob Lundberg, argumenterar för att en sänkning av skatten skulle öka incitamenten för arbetslösa att ta anställning och därmed minska arbetslösheten.

Det är ett språk i behov av anpassning och det behöver även inkludera individens humankapital. Timbro tycks bara värdera din kropp som en ersättlig förbrukningsvara som betalas i förhållande till förbrukad tid och ta det som för stunden erbjuds. Om din kropp är trasig, kortsiktig eller mer stadigvarande så är den således värdelös på marknaden eftersom ingen vill betala för den.

Generationen Y & Z samt ”Millenniumbarn” ser på anställningar på ett annat sätt än tidigare generationer. En hög grad av flexibilitet, en känsla av mening och en god work-life balance är viktiga faktorer för dem när de söker anställning.

Gen Z m.fl. vill arbeta för företag som har ett starkt socialt ansvarstagande och som ger dem möjlighet att utveckla sig både personligt och professionellt. Forskningsresultat visar att dessa faktorer är viktigare för unga arbetstagare än lön i pengar när de väljer en anställning.

En undersökning från Deloitte visade att ”millenniumbarn” rankar en känsla av mening och personlig utveckling högre än hög lön när de väljer arbete. En annan undersökning från LinkedIn visade att generationen Z är mer benägna att söka anställning på företag som har ett starkt socialt ansvarstagande.

Forskning visar också att flexibilitet och work-life balance är särskilt viktiga för unga arbetstagare. En undersökning från Workforce Institute visade att generationen Z rankar möjlighet till flexibla arbetstider högre än tidigare generationer.

Workforce Institute. (2019). The Emerging Workforce: Gen Z’s Impact on the Future of Work: https://www.kronos.com/resources/emerging-workforce-gen-z-impact-future-work

Det finns många faktorer som påverkar en persons beslut att ta ett arbete eller byta jobb, och att lön i pengar inte alltid är den viktigaste faktorn.

Faktum är att forskning har visat att det finns flera andra faktorer som kan vara avgörande för anställdas trivsel och engagemang på jobbet. En viktig faktor är möjligheterna till personlig och professionell utveckling. När en person känner att de har möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas på jobbet, blir de mer motiverade och engagerade. Detta kan vara en starkare motivationsfaktor än lön i pengar.

En annan viktig faktor är arbetsmiljön. Att arbeta i en god arbetsmiljö med trevliga kollegor och bra ledarskap kan ha en stor inverkan på hur väl man trivs på jobbet. Det är också viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till de anställdas behov av balans mellan arbete och privatliv, och erbjuder möjligheter till flexibla arbetstider eller möjlighet att arbeta på distans.

En tredje faktor är att arbetet är meningsfullt och att man känner att man bidrar till en större mission eller syfte. Att ha en känsla av att det man gör är viktigt och har en positiv inverkan på samhället eller andra människor kan vara en stark motivationsfaktor.

Det är viktigt att förstå att de som är arbetslösa kan ha en mängd olika skäl till varför de kanske inte tar ett jobb eller byter jobb, och att lön i pengar inte alltid är det viktigaste.

Det är viktigt att förstå att vi lever i en ny tid av globala rörelser, GIG-ekonomi och ny teknik som både erbjuder mer kunskap, frihet och tid.

Det är viktigt att förstå att allt börjar med inneboende kompetens, motivation och utvecklingsmöjligheter i den verksamhet du som individ spenderar delar av den tid du blivit tilldelad.

Hållbar utveckling är mer än ett lönebesked i din inkorg, den 25:e.

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2019/global-talent-trends-2019

https://www.gallup.com/workplace/284180/employee-engagement-drives-growth.aspx

av NUWCE