E-handeln har under de senaste åren blivit allt mer populär bland svenskar. Enligt statistik från Handelsfakta har e-handeln ökat stadigt under de senaste åren. Hur mycket handlar svenskar på nätet och hur ser trenden ut fortsättningsvis?

Enligt Handelsfaktas statistik ökade e-handeln med 7,4 procent under 2021, vilket motsvarade en omsättning på 156,3 miljarder kronor. Detta innebär att e-handeln står för cirka 15 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. De vanligaste kategorierna att handla på nätet är kläder och skor, följt av hemelektronik och böcker.

Enligt Ready Digitals rapport från 2022 använder 92 procent av svenskar internet och 78 procent använder mobilen som sin främsta enhet. Majoriteten av internetanvändningen sker i åldersgruppen 16-74 år. Vidare visar rapporten att e-handeln ökar även bland äldre personer, där 49 procent av 65-74-åringarna handlar på nätet.

Var hamnar Sverige i förhållande till andra länder i Skandinavien?

  • I Danmark ökade e-handeln med 26 procent under 2021 och uppgick till en omsättning på 215 miljarder danska kronor.
  • I Norge ökade e-handeln med 30 procent under 2021 och uppgick till en omsättning på 182 miljarder norska kronor.
  • I Finland ökade e-handeln med 20 procent under 2021 och uppgick till en omsättning på 13 miljarder euro.

Det är tydligt att e-handeln ökar stadigt bland svenskar. Detta kan troligtvis förklaras av flera faktorer, såsom ökad tillgänglighet till internet och mobila enheter, en större utbud av varor och möjligheten att jämföra priser. Vidare har även pandemin bidragit till ökningen av e-handeln, då många konsumenter valt att handla på nätet för att undvika trängsel i fysiska butiker.

Klädestillverkare redovisar sin miljöpåverkan på olika sätt, såsom miljöcertifieringar, LCA, miljödeklarationer och genom att publicera miljömål och resultat. Genom att öppet redovisa sin miljöpåverkan kan klädtillverkare öka transparensen kring sin verksamhet och bidra till en mer hållbar bransch.

Slutsats: E-handeln har blivit alltmer populär bland svenskar och trenden ser ut att fortsätta framöver. Det är viktigt för företag att anpassa sig till den ökade e-handeln för att inte hamna efter i konkurrensen. Samtidigt är det viktigt att se till att konsumenternas rättigheter skyddas när de handlar på nätet.

E-handeln ökar i samtliga nordiska länder och är en växande trend. Det är viktigt att företag anpassar sig till denna trend för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Det finns en annan intressant iaktagelse, värd att nämnas.

Enligt Kronofogden så minskade den totala skulden till Kronofogden i Sverige under 2021 med 2,8 procent jämfört med föregående år. Skulden för inköp av konsumtionsvaror minskade med 8,5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 9,9 miljarder kronor.

Antalet inkassokrav minskade också med 3,3 procent under 2021 jämfört med föregående år. Totalt sett uppgick antalet inkassokrav till 8,6 miljoner.

Sammanfattningsvis visar statistiken att den totala skulden till Kronofogden i Sverige minskade under 2021, och särskilt skulden för inköp av konsumtionsvaror minskade. Även antalet inkassokrav minskade något jämfört med föregående år.

Hur tänker konsumenten kring cirkulär ekonomi och hållbarhet och varför borde vi varudeklarera kläders miljöpåverkan lika tydligt som tvättråd?

Klädestillverkare redovisar sin miljöpåverkan på olika sätt. Ett vanligt sätt är att använda sig av olika miljöcertifieringar, såsom GOTS (Global Organic Textile Standard) och OEKO-TEX, som garanterar att produkterna uppfyller vissa miljökrav.

Flera klädestillverkare har också börjat använda sig av livscykelanalyser (LCA) för att undersöka och redovisa sin miljöpåverkan. LCA innebär att man kartlägger och analyserar en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel, från råvaruproduktion till avfallshantering.

Vissa klädestillverkare har också börjat använda sig av miljödeklarationer, som är en standardiserad metod för att redovisa en produkts miljöpåverkan. Miljödeklarationer ger konsumenter och andra intressenter information om en produkts miljöpåverkan i form av bland annat energianvändning, utsläpp och avfall.

Det är också vanligt att klädtillverkare publicerar sina miljömål och redovisar sina framsteg mot dessa mål. Detta kan exempelvis göras i årsredovisningar eller på företagets webbsida.

Källor:

av NUWCE