ENERGI

Energiförsörjningen i Sverige, Europa och världen

Den energipolitiska debatten i Sverige går ut på att lägga skulden på varandra om vilken regering som la ner kärnkraften i landet. Ja, det stämmer att vi hade en folkomröstning 1980 där nästan 80% (Linje 2 + Linje 3) av befolkningen ville att kärnkraften skulle avvecklas senast 2010, vilket var vad man räknade med att kärnkraftverken skulle hålla till. Ungefär hälften av dessa 80% (Linje 3) ville att man skulle avveckla redan innan dess och inte bygga nya kärnkraftverk. På den tiden fanns det 6 stycken kärnkraftsreaktorer.

År 2020 stängdes den senaste kärnkraftsreaktorn och då var vi åter nere på 6 stycken. Fram till nu har verken tjänat landet väl genom att tillgodose bland annat industrin och den växande befolkningen med energi, men under 2000-talet har vind- och vattenkraftverk byggts ut till den grad att de kunnat ersätta förlusten från de nedlagda reaktorerna. Det som sällan tas upp i dagens energidebatt är förvaringen av det radioaktiva kärnämnesavfallet, vilket vi så här långt inte vet hur det kommer påverka framtida generationer med tanke på att kapslarna som avfallet bevaras i börjat vittra sönder långt innan man trott.

Helt klart, i världsdebatten idag, är att de flesta är eniga om att alla fossila bränslen måste sluta användas pga de stora klimatförändringarna. Redan år 2030 kan det vara för sent om vi inte ändrar dagens enorma användning av kol, gas och olja, samt biobränsle. Linje 2 i folkomröstningen vann knappt och budskapet var att man under tiden som kärnkraft användes skulle satsa miljardbelopp på forskning att ta fram nya, gröna energikällor fram till 2010. Så skedde inte och 2010 röstade riksdagen att bygga nya reaktorer, vilket var mer i enlighet med Linje 1 (förlorande sidan) från folkomröstningen och som ville ha kvar och utveckla kärnkraftverken.

Enligt olika forskningsinstitut som analyserar framtidens energialternativ, som exempelvis Energiforsk – som drivs av Energibolagen i Sverige – framkommer att det inte är någon skillnad på effekten mellan kärnkraftverk och vindkraftverk om dessa byggs ut. I den politiska debatten i Sverige ägnas tyvärr striden åt att diskutera om vindkraften kan ersätta kärnkraften eftersom den är väderberoende, men analysen är alltså att båda är likvärdiga i att få fram önskad mängd el.

Det elstöd som går ut till hushållen under våren 2023 beror dels på att elpriset gått upp pga Rysslands förberedelse inför och intåg i Ukraina. Ryssland började trappa ner på gastillgången redan innan kriget i Ukraina och därmed blev det ett stor efterfrågan på el ute i Europa. Förutom att elförsörjningen till Tyskland, Polen och andra länder som valt att lägga ner sina kolkraftverk decenniet innan, så beror vårt höga elpris i Sverige dels på att elnätet inte byggts ut ordentligt genom åren. Den el som producerats i norra landet har alltså inte haft infrastrukturen för att transporteras till södra Sverige i den utsträckning som det finns behov för.

Så hur gör andra länder? Vi ser redan idag att flera andra länder satsat storskaligt på alternativ såsom solceller, vindkraft, vågkraft och så vidare. Det finns även företag som arbetar med att ta fram solkraft från rymden. Dessa länder och företag har satsat många miljarder i flera år på att vidareutveckla tekniken, medan vi i Sverige fortsatt träta om kärnkraften kontra vindkraften och därmed fastnat i en oändlig loop som politikerna inte kan ta sig ur varken mentalt eller beslutsmässigt.

Räddningen för Sverige är att en myndighet, eller flera, som tex Vinnova, tillsammans med storföretagen och gruv- och stålnäringen som ligger bakom den stora energiförbrukningen i landet, satsar 10-15 miljarder kronor för framtagning av nya, förnybara energikällor. Detta kan endast ske om politikerna tar sitt ansvar för vi har sett att företagen själva inte tar det ansvaret. De gjorde det inte mellan åren 1980 och 2010, och de gör det inte nu heller.

Hur får vi politikerna att agera då? Som det ser ut idag har vi tyvärr politiker som saknar visioner och har stora brister i kunskap om vad och hur vi ska få mer energi. De lyssnar helt enkelt inte på expertisen som utvecklar nya alternativ eller på forskarna som kommit fram till analysen att dagens debatter och gräl inte leder till någon som helst lösning. Som det ser ut i dagsläget är det bara befolkningen som kan få politikerna att ändra sig att börja lagstifta samt satsa pengarna som behövs, men då måste invånarna vakna och ta till sig det som experterna försökt förmedla en längre tid.

Dela denna artikel: