LOKALT

Politik på lokal nivå som påminner om den italienska maffian

När de etablerade partierna tappar medlemmar för att det upplevs som att de höga positionerna tilldelas vissas medlemmar som är vänner eller visat lojalitet så uppstår ett vacuum som kan fyllas av icke-ideologiska medlemmar som får kontroll över politiska partier på lokal nivå.

Ett missnöje uppstår när ett fåtal kommunala politiker roffar åt sig de mest attraktiva posterna i kommunen, oftast de som ger bäst betalt och har mest beslutanderätt, medan andra medlemmar får nöja sig med att få positioner som i bästa fall ger ersättning för förlorad inkomst när medlemmen tar ledigt från sitt riktiga jobb. Dessa fritidspolitiker tvingas även att rösta med partilinjerna i beslut som i de allra flesta fallen bestämts av gruppledaren eller ordföranden i partiet på lokal nivå.

”Efter några år tröttnar man”, säger en f.d. medlem vi pratat med. Personen fortsätter och berättar att varje försökt till att ta demokratiska beslut i frågor motarbetas och man får höra att man är en obekväm medlem som inte spelar för laget. ”När listorna till kommunvalet eller regionvalet sätts är det sällan medlemmarna som får bestämma vilken plats man hamnar på utan det blir den som kliat någon annans rygg som får de första tre platserna på röstsedlarna.”, berättar den nu 42-åriga personen som lämnat politiken för att handlade mer om att skaffa sig personlig makt och fördelar än att driva partiets politik.

När missnöjda medlemmar lämnar politiken blir det ett fåtal medlemmar kvar och då är det lätt för kriminella att betala medlemsavgiften för trogna följare eller hotade familjer som dyker upp på möten och kuppar igenom beslut och till och med avsätter ett partis lokala ledare. Den här gången hände det inom Socialdemokraterna och för tio år sedan hos Moderaterna i samma kommun.

När så de lokala partierna tas över, antingen genom att man tillsätter egna individer eller genom att hota sittande politiker, kan man få kontroll över politiska beslut, tillstånd och bygglov m.m. Man kan även bli förvarnad om polisrazzior och vinna upphandlingar, samt få bidrag som man annars inte skulle ha rätt till.

I Sverige brukar vi säga att vi är förskonade ifrån korruption men med tanke på att regeringen nu i slutet på januari i år precis bestämt sig för att lägga ner den statliga utredningen om åtgärder mot otillåten påverka och korruption tyder allt på att våra lokala politiker och kommuner inte är bättre än de som styr med maffialiknande metoder exempelvis nere i Italien.

Händelserna i Botkyrka kommun är inte unika i Sverige. Flera medlemmar runtom i landet vittnar om det mygel som pågår från söder till norr i vårt land. Det är dags att städa upp och genomlysa partierna för att återta demokratin. Det räcker inte med att politikerna ska granska sig själva och i många fall lägga ner utredningar och granskningar när man är medveten om att man själv ligger i farozonen. Görs inget nu kan det blir försent när dödsskjutningarna och sprängningarna i trapphusen övergår till att hota och döda politiker och tjänstemän på förvaltningar och myndigheter.

Dela denna artikel: