OCEANIEN

Maktkampen på Salomonöarna

Medan det ständigt rapporteras om kriget i Ukraina, om spionballonger och flygande objekt över Amerika, skrivs det väldigt lite – eller ingenting alls – om det som händer på öarna i Stilla havet.

Då och då kan vi höra eller läsa om oron i Taiwan och hotet som Kina ständigt utsätter den demokratiska ön för. Få länder vågar öppet kritisera Kina för det och landets ledare Xi Jinping hotar med allvarliga konsekvenser för det land eller ledare som erkänner Taiwan som ett eget land.

Förutom att Kina bygger egna, konstgjorda öar i och kring Sydkinesiska havet, och därmed sätter skräck i de näraliggande ö-rikena, så pågår även en kamp om Still havet. I flera år har Kina erbjudit Australien hjälp med olika saker för att få större kontroll över Oceanien. Liksom runtom i andra delar av världen har Kina köpt hamnar, byggt järnvägar och flygplatser. I Australien har man ett avtal som löper 99 år i hamnen i Darwin. Nu börjar invånarna och regeringen i Australien vakna och vill stoppa allt större dominans från kineserna. Kina å sin sida hävdar att de inte är ett hot utan att det är Japan som Australien borde akta sig för, liksom under andra världskriget då Japan invaderade Australien.

Med motståndet från Australien och Nya Zeeland har Salomonöarna blivit allt viktigare för Kina. Man har även lyckats med propagandan att det är USA som är onda och vill ta över nationen med de 1000 öarna och de bästa och vackraste korallreven i världen. Argumenten från den kinesiska ledningen är att man vill hjälpa till att utveckla handeln och därmed välståndet för länderna. De visar på förbättrad infrastruktur och fler jobbtillfällen.

De stora summorna som den kinesiska regeringen erbjuder för köp av exempelvis hamnar och flygplatser eller järnvägar med tåg är lockande för många länder och deras desperata regeringar som fightas med rejäla underskott och stora lån till IMF och Världsbanken förutom USA och EU. Det många av dem inte tänker på är att Kina planerar att använda dessa som militära baser och en förlängning av dess militära flotta.

Om Kina lyckas med att etablera hamnar på mycket strategiska platser så att dess militära flotta får kontroll över stora delar av världen kommer det bli svårt för exempelvis USA att ge länder som Taiwan och Japan, vilket kommer leda till att Kina annekterar fler och fler länder både till havs och i världsdelar som Afrika och Syd- och Centralamerika.

Maktkampen på Salomonöarna, som nu har signerat ett avtal med Kina och kallas för Säkerhetspakten, är därför av största vikt att uppmärksammas eftersom det i det långa perspektivet handlar om att bevara demokratiska stater eller låta dessa hamna under kinesiskt, auktoritärt styre.

Dela denna artikel: