TECH

8 mars, 2023

AI i den politiska debatten

Artificiell intelligens (AI) är en teknik som kommer att revolutionera vår värld på många sätt. Från att förbättra medicinsk diagnostik till att göra autonoma bilar möjliga, kommer AI att göra många aspekter av vårt liv både effektivare och bekvämare. Men det finns också faror med användning av AI, särskilt i politiken, där det kan användas för att minska individens frihet och länders demokrati.

Den första faran är att teknologin inte debatteras i den svenska politiken, eller knappt på den internationella arenan heller för den delen. Om det beror på att makthavare inte vill upplysa befolkningen, eller helt enkelt okunskap i de egna leden, ska vara osagt men det är oroande att en så kraftig teknik som kan påverka så starkt inte diskuteras i den vardagliga politiken, speciellt med tanke på hur allvarliga konsekvenser det kan få om AI utnyttjas på fel sätt. Så här långt är det bara ett parti i Sverige som försökt lyfta frågan vid flertal tillfällen för politisk diskussion och det är Socialliberalerna.

Det lilla partiet har tagit upp hur en av de största fördelarna med AI är dess förmåga att analysera enorma mängder data på kort tid. Detta kan vara särskilt användbart för politiska kampanjer, där kandidater kan använda dataanalys för att förstå väljarnas åsikter och beteenden. Genom att använda AI för att analysera väljarbeteende kan kandidaterna anpassa sina budskap och kampanjer till specifika väljargrupper, vilket kan öka deras chanser att vinna valet.

AI kan också användas för att effektivisera politiska processer, till exempel genom att använda maskininlärning för att automatisera beslutsfattande processer. Genom att använda AI för att hantera beslutsprocesser kan politiska ledare spara tid och pengar samtidigt som de minskar risken för mänskliga fel.

Men Socialliberalerna har även lyft att det finns faror med användning av AI i politiken. Ett av de största hoten är att nationalistiska och extrema partier, liksom politiker och världsledare som har en agenda som strider mot individens frihet och demokrati, kan använda tekniken för att manipulera och kontrollera folket.

Ett exempel på hur AI kan användas för att minska individens frihet är genom övervakning. AI kan användas för att övervaka människors beteende och aktiviteter, vilket kan användas för att begränsa deras frihet och autonomi. Politiska ledare kan använda AI för att övervaka oppositionella och andra människor som anses vara en hot mot deras makt. Detta ser man redan exempel på i länder som Kina, Indien och Ryssland, men även mindre länder som Israel, Ungern och Saudiarabien.

Ett annat exempel är användningen av AI för att sprida desinformation och falska nyheter. Redan under det gångna decenniet har flera länder och politiska intressen lyckats sprida desinformation med hjälp av trollfabriker och sociala medier. Politiska ledare och extremister kan använda AI för att skapa falska nyheter och desinformation på ett mycket mer sofistikerat och avancerat sätt när man använder sig av sk Deep Fake där man kan få det att se ut som att vilken person som helst kan säga eller göra vad som helst i en video som är helt genererad av AI-teknik, vilket kan användas för att manipulera väljarnas åsikter och beteenden. Genom att sprida falska nyheter kan de få väljare att rösta för deras agenda, oavsett hur farlig eller olaglig den är.

Slutligen kan AI användas för att skapa algoritmer som styr människors beteende och åsikter. Genom att använda AI för att manipulera människors beteende och åsikter kan politiska ledare och extremister tvinga folket att följa deras agenda, oavsett hur farlig eller olaglig den är. Det blir ett mycket kraftigt verktyg i populismens tecken. Tidigare har partier och politiker tvingats vända kappan efter vinden, men nu kan man få hela befolkningar att dansa efter politikernas pipa efter den agenda de väljer att sätta. Det syns tydligt i framför allt Ryssland men även i USA bland Trump-anhängare och MAGA-rörelsen.

AI-teknik kan ha många fördelar för politiska kampanjer och processer, men vi måste vara försiktiga med hur vi använder tekniken. Om vi inte är försiktiga kan AI användas för att avskaffa demokratin i ett land eller regioner utan att medborgarna ens märker att det skett. Därför försöker i alla fall Socialliberalerna som enda parti i Sverige att föra upp AI till debatt i den svenska och europeiska politiken. Piratpartiet har skrivit lite om det och lobbar för att AI är bra, men det verkar inte som att de har några farhågor med teknologin.


18 februari, 2023

AI en risk för demokratin

Sedan ett par månader tillbaka är debatten kring AI hyperaktuell. Många lärare är oroliga för att elever och studenter låter en AI-chat skriva en uppsats eller hemuppgift och därmed fuskar sig till ett högre betyg.

Inom politiken och den allmänna påverkansdebatten har detta använts i över ett år för att få folk att tro att deras politiska ledare sagt saker som de aldrig skulle säga. Det kallas deep fake och bygger på AI-teknik som gör att klippen ser väldigt äkta ut. Många politikers karriärer väntas ödeläggas av deep fake, men kan även komma att utnyttjas av politiker för att få ut ett budskap och sedan påstå att det är deep fake eftersom det är så svårt även för experter på området att ske skillnaden på vad som är äkta och inte.

Men det slutar inte vid färdigskrivna uppsatser och politikers budskap. Vi ser redan idag hur många barn och ungdomar utsätts för grov mobbning och förtal på sociala medier som i flera fall leder till självmord. Om inte politikerna tar detta på allvar och börjar lagstifta mot utnyttjande av teknologin så kan det få ödesdigra konsekvenser på både demokratin och individers liv.

Den typ av lagstiftning som behövs är inte att förbjuda AI helt och hållet, för den finns redan och kommer alltid att finnas. Den kommer tvinga bort en del arbeten, men det är inte första gången som teknik förändrar kartan över arbetsmarknadens jobb. Det var inte många som jobbade på åkern som blev glada när traktorn och skördetröskan tog deras jobb, men det är ändå något som välkomnas idag. Det finns jobb idag som inte kommer finnas i framtiden p.g.a. AI.

Så hur ska man lagstifta kring teknologin? Det finns såklart många olika sätt, men det viktiga är om politikerna vågar lagstifta. Många är rädda att de går för långt och en del är rädda att de lagstiftar fel saker. Att förbjuda AI rakt av är mycket dåligt då AI kommer kunna användas som ett hjälpmedel för individer som inte har förmåga att prata och kommunicera på andra sätt efter en olycka eller sjukdom. Det är även viktigt att vi kan använda oss av AI som en slags assistent som i dagens oändliga hav av information kan hjälpa oss att sålla bort det som är fake news eller s.k. ”alternativ fakta”.

Men på samma sätt som vi inte förbjudit bilar, men lagstiftat om bilbälten, kan man göra detsamma med AI-teknologin. Allt för att skydda individen som nyttjar tekniken. För att klara av att använda AI på bästa sätt behöver man starta lagstiftningen redan nu, innan det får förödande effekter för människor, och då speciellt barn. Det är lättare att ändra i lagstiftningen framöver än att vara efterklok när de supermäktiga IT-företagen gått för långt. Företag har inget samvete eller ens för avsikt att skydda individen. De vill bara driva på utvecklingen och tjäna stora pengar åt sina ägare. Det ser man idag med alla förhören som hålls med företagsledarna i USA och som handlar om algoritmer och odemokratisk påverkanskampanjer. Detta är inget nytt fenomen. Man har haft liknande förhör med tobaksbolag, oljebolag, läkemedelsbolag och vapentillverkare för att nämna några få.

Vi får inte vara naiva här i Sverige. EU har också gett sig på IT-bolagen och utdelat mångmiljon belopp i böter för kränkande av individens integritet m.m. Att lagstifta nu handlar inte om att vara emot AI eller teknikutveckling, utan om att skydda individen och demokratin.

Dela denna artikel: